EK:n yrittäjävaltuuskunta: tarvitaan uusia satsauksia kansainvälistymiseen

02.02.2012

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yrittäjävaltuuskunta satsaa pk-yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuyrittäjyyteen. Yrittäjävaltuuskunta on nimennyt erityisen ryhmän edistämään yritysten kansainvälistymistä. Sen puheenjohtajana toimii Sacotec Oy:n toimitusjohtaja Antti Zitting.

Ryhmä nostaa esiin tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, vahvistaa pk-yritysten kansainvälistymishalukkuutta sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Yksi tehtävä on myös ohjata elinkeinoelämän hankkeita, jotka liittyvät ryhmän tehtävänantoon.

Ryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden yritysten kansainvälistymistä edistävien toimijoiden kanssa. Toiminnassa korostetaan verkostomaista toimintatapaa, aivan kuten toimitusjohtaja Matti Alahuhdan työryhmä ehdotti Team Finland -mallissaan.

Kansainvälistymisryhmään nimetään yritysjohtajia, jotka edustavat monipuolisesti eri toimialoja.

Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaktiivisuus on toistaiseksi ollut vaatimatonta. Niiden osuus kokonaisviennistä on vain noin 20 prosenttia, kun se esimerkiksi Tanskassa on lähes 70 prosenttia.

Lisätietoja:

PK-johtaja Pentti Mäkinen, EK, p. 09 4202 2604