Suomella vahvat edellytykset menestyä globalisaation seuraavassa aallossa

02.11.2018

Globalisaation vauhti on nopeutumassa ja samalla muuttamassa radikaalisti muotoaan, ilmenee EK:n ja Boston Consulting Groupin (BCG) toteuttamasta selvityksestä. Tavarakaupan kasvun sijaan jatkossa korostuvat palvelut, data ja digitalisaatio. Selvityksessä haastatellut yritysjohtajat (mm. Nokia, Kesko ja Planmeca) uskovat vahvasti Suomen mahdollisuuksiin jatkaa menestyskulkuaan globalisaation seuraavassa vaiheessa. Lähes puolet pk-yrityksistä kuitenkin pelkää protektionismin nakertavan heidän liiketoimintamahdollisuuksiaan.

Aiemmin globalisaation vauhdittajina ovat toimineet Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina. Kiinan roolin vahvistumisen ohella globalisaatiokehitystä muovaamaan nousee uusia toimijoita, kuten Intia, Indonesia ja muut kasvavat taloudet.

– Länsimaiden mahdollisuudet määrittää maailmankaupan pelisääntöjä ovat sen sijaan heikkenemässä, EK:n johtaja Petri Vuorio arvioi.

Talousnationalismi haittaa lähes puolta pk-yrityksistä

Globalisaation vastavoimana protektionismi kasvaa luoden uusia kaupanesteitä ja haastaa perinteisiä globaaleja toimitusketjuja. Monet suuryrityksistä ovat paikallistaneet tuotantoaan eri markkinoille ja näin talousnationalismin haitat voivat osua erityisesti pk-yrityksiin. Selvityksestä käy ilmi, että lähes puolet pk-yrityksistä kokee talousnationalismin ja protektionismin häiritsevän liiketoimintaansa. Kolme neljäsosaa pk-yrityksistä uskoo kuitenkin, että digitaaliset palvelut ja teknologiat auttavat heitä kasvamaan kansainvälisesti.

– Suomen positiivinen maine on kilpailuetu, kun suurvaltojen keskinäiset suhteet kiristyvät. Maine on jatkossa vähintään yhtä tärkeä työkalu kuin aiemmin, BCG:n osakas Tuomas Rinne toteaa.

BCG:n ja EK:n tekemästä kahdeksantoista yritysjohtajan haastatteluista käy ilmi, että menestys vaatii Suomelta ketteryyttä sopeutua globalisaation vaatimuksiin. Sopeutumisessa auttavat hyvin koulutettu ja osaava työvoimamme. Tämä tarkoittaa, että tarvitsemme jatkossakin huippuosaamista ja tätä varten meidän tulee tiivistää yhteistyötä eri koulutusasteiden, tutkimuksen ja yritysten välillä.

Sopeutumistaidot eivät enää riitä – nyt on vaikutettava

Raportin johtopäätös on, että Suomen tulee vaikuttaa aiempaa voimallisemmin globaaliin toimintaympäristöön osana EU:ta. Epävarmuuden ja ennakoimattomuuden kasvaessa mm. kansainvälisten sopimusten merkitys kasvaa. Esimerkiksi EU:n kauppa- ja investointisopimukset sekä Suomen oma kattava verosopimusten verkosto on saatava kuntoon.

– Suomalaiset yritykset kärsivät kasvavassa määrin esimerkiksi siitä, että ohjelmistoihin liittyviä tuloja verotetaan kahteen kertaan eli Suomessa sekä asiakkaan sijaintimaassa, Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sanoo.

Suomen tulee huolehtia yritysverotuksen kilpailukyvystä ja osallistua aktiivisesti kansainvälisen verotuksen kehittämiseen OECD:ssä. Kotimaisia päätöksiä tehtäessä Suomen tulee nähdä itsensä osana globaalia kilpailuympäristöä.

Raportti: Suomen menestyminen globalisaation uudella kentällä 

Lisätietoja:
EK:n johtaja Petri Vuorio p. 050 323 2379
BCG:n osakas Tuomas Rinne p. 040 311 6025