Yrityskysely: USA:n vihreä elvytys uhkaa vaikeuttaa vientiä

10.01.2023

Elinkeinoelämä pelkää vihreän teknologian viennin vaikeutuvan Amerikan markkinoille ja Euroopan menettävän investointeja. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan Suomen ja EU:n tulee vastata USA:n massiiviseen elvytykseen aitoa kilpailukykyä vahvistamalla ja investointiympäristöä kehittämällä.

Presidentti Bidenin tuore Inflation Reduction Act (IRA) -elvytyspaketti on kiristänyt EU:n ja USA:n kauppasuhteita. USA vahvistaa valtiontuilla ja verohelpotuksilla paikallista vihreän teollisuuden tuotantoa ja investointeja sekä suosii paikallista tuotantoa. Parhaillaan EU ja USA neuvottelevat siitä, voisivatko eurooppalaisyritykset päästä ainakin joiltain osin IRA-paketin piiriin vai muodostuuko siitä uusi kaupaneste USA:n vientiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteutti aihetta koskevan yrityskyselyn, joka kohdennettiin yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviin yrityksiin:

  • 65 prosenttia vastanneista suomalaisyrityksistä arvioi USA:n elvytystoimien vaikuttavan niiden toimintaan. Lähes puolet uskoo IRA-elvytyspaketin vaikeuttavan markkinoille pääsyä ja vientiä USA:ssa.
  • IRA:lla on myös investointeja houkutteleva vaikutus, sillä vajaat 20 prosenttia yrityksistä suunnitteli siirtävänsä investointejaan Euroopasta USA:han IRA:n vuoksi.
  • 94 prosenttia oli huolissaan Euroopan kilpailukyvystä. Peräti 54 prosentilla huoli on merkittävää tai erittäin merkittävää.

Kilpailukykyä vahvistettava kisattaessa vihreistä investoinneista

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan massiivinen IRA-paketti tuo USA:n ilmastopolitiikkaan merkittävän tasonnoston sekä kiihdyttää vihreitä investointeja ja kasvattaa ilmastoratkaisujen markkinaa. Globaali ilmastohaaste kaipaa USA:n vahvaa sitoutumista ja kansallisia toimia asiassa.

”IRA-elvytyspaketti sisältää kuitenkin huolestuttavia piirteitä, jotka uhkaavat vaikeuttaa suomalaisyritysten pääsyä USA:n vihreille markkinoille, kiihdyttää valtiontukikilpailua sekä johtaa EU-USA- kauppasuhteiden tulehtumiseen. Huoli koskettaa koko Euroopan elinkeinoelämää ja asiasta on keskusteltu niin kaikkien EU-maiden kuin Pohjoismaiden kesken.”

”Suomen kaltaiselle pienelle avotaloudelle kiristyvä valtiontukikilpailu ja kasvava protektionismi ovat myrkkyä. Globaali kilpailu vihreän kasvun investoinneista tulee kiristymään, mikä edellyttää EU:lta ja Suomeltakin määrätietoisia toimia. Puhdasta energiantuotantoa pitää saada nostettua nopeasti, teollisuuden toimintaedellytykset kehitettyä kilpailukykyisiksi sekä investointiluvitukset kuntoon”, korostaa Häkämies.

EU:lla on syytä olla kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, mutta niiden toteuttamiseksi kaivataan markkinavetoisia ratkaisuita ja yritysten vahvaa sitoutumista. EU:n elpymisrahoituksessakin on yhä käyttämättömiä resursseja, joita voitaisiin valjastaa tähän tarkoitukseen. Ilmastopolitiikan ohjauskeinoja on EK:n mielestä uskallettava tarkastella uudelleen, jotta keinovalikoimasta tulee joustavampi ja tehokkaampi. EU:n yritystukipolitiikassa on vältettävä ylilyönnit ja EU-maiden keskinäistä tukikilpailua.

Häkämiehen mukaan Suomen on tärkeää pysyä markkinaehtoisten ilmastoratkaisuiden ja aitoon kilpailukyyn perustuvan kilpailun puolustajana. Kansainvälisen kaupan yhteisiä sääntöjä on sovellettava myös vihreän siirtymässä. Samoin transatlanttinen kauppasota on vältettävä – EU ja Suomi tarvitsevat strategista kumppanuutta USA:n kanssa geotalouden myllerryksessä.

EK:n yrityskyselyyn vastasi joulukuussa 2022 lähes 50 yritystä, jotka kaikki ovat yli 100 miljoonan euron liikevaihdon kokoluokassa.

Tutustu infografiikkaan