Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinnot Jarno Syrjälälle, Raili Lahnalammelle ja Iso-Britannian tiimille

26.08.2021

Elinkeinoelämän yrittäjät ovat jakaneet vuotuiset tunnustukset Team Finland -verkoston onnistujille. Kiinan suurlähettiläs Jarno Syrjälä ja Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi ovat olleet vientiyritysten arvion mukaan ensiluokkaisia kumppaneita vaativana korona-aikana. Lisäksi palkittiin suurlähettiläs Markku Keinäsen johtama Iso-Britannian Team Finland -verkosto, joka on tukenut yrityksiä brexit-muutoksessa.

Suomen viennillä on käsillään ainutkertainen etsikkoaika, kun jälleenrakennus kiihtyy ja maailmankaupan kysyntä vetää. Suurlähettiläät ja heidän tiiminsä ovat vientiyritysten keskeisiä kumppaneita kohdemarkkinoilla. Siksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK palkitsee jo kolmatta kertaa suurlähettiläitä, jotka ovat saaneet vientiyrityksiltä erityisen hyvää palautetta tuloksellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta.

Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinnot myönnetään vuonna 2021 seuraavin perusteluin:

Suuret / vakiintuneet markkinat:

Suurlähettiläs Jarno Syrjälä Kuva: Ulkoministeriö

Kiinan suurlähettiläs Jarno Syrjälä on toiminut esikuvallisella tavalla yritysten hyväksi tarjoten asiantuntemusta niin poliittisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta.

Syrjälän paikan päällä Kiinassa tekemä jalkatyö on ollut korvaamatonta, kun yritysten edustajat Suomesta eivät ole koronan takia itse päässeet kohdemaahan. 

Jarno Syrjälä on aina ollut yritysten käytettävissä niin ongelmanratkaisussa kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämisessä.


Pienet / n
ousevat markkinat:

Suurlähettiläs Raili Lahnalampi Kuva: Ulkoministeriö

Irlannin suurlähettiläs Raili Lahnalampi on saanut yrityksiltä erinomaista palautetta hakiessaan Suomelle uusia vientimahdollisuuksia.

Hän on raivannut tietä muun muassa ilmasto-osaamisen ja kyberturvallisuuden viennille, joiden kysyntää EU:n elpymisrahoitus kasvattaa myös Irlannissa.

Lahnalammen ote on ollut rempseän ennakkoluuloton, ratkaisuhakuinen ja määrätietoinen.

 

 

 

Kunniamaininta tiimille:

Iso-Britannian Team Finland -verkosto ansaitsee kunniamaininnan onnistuneesta tiimityöstä, jota se on tehnyt suurlähettiläs Markku Keinäsen johdolla. Verkoston rooli ollut erityisen tärkeä kuluneen 12 kuukauden aikana, kun se on auttanut yrityksiä luovimaan läpi brexitin toimeenpanovaiheen. Yritykset kiittävät tiimin konkreettisia ongelmanratkaisutaitoja ja eteenpäin katsovaa otetta: katse on ollut kaiken aikaa myös tulevassa – uusien markkinamahdollisuuksien löytämisessä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere sekä kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Peter Fredman haluavat kiittää palkittuja Team Finland -huippuja heidän yrityslähtöisestä toiminnastaan:

”Suomen edustustoverkko toimii viennin ja kansainvälistymisemme etulinjassa. Työnne on ollut pk-yrityksille erityisen arvokasta korona-aikana, jolloin matkustaminen kohdemarkkinoille on ollut mahdotonta.”

”Jatkossa on tärkeää profiloida Suomi maailman johtavaksi digitaalisten ja vähähiilisten ratkaisujen tarjoajaksi. Myös massiivisen elpymisrahoituksen hyödyntäminen on tärkeää. Tässä on yhteinen missiomme tuleville kuukausille!”