Finnveran vienninrahoitus tarvitsee pikaisen remontin

10.12.2014

Julkinen vienninrahoitus on tuotava myös pk-yritysten ja pienempien vientihankkeiden ulottuville, sanovat EK ja Teknologiateollisuus ry yhteisessä tiedotteessaan. Tarvitaan pikainen uudistus, joka parantaa Finnveran rahoituspäätösten ketteryyttä ja kilpailukykyä sekä mahdollistaa myös suorat vientiluotot.

– Rahoitusmarkkinoiden muutosten myötä julkisen vienninrahoituksen rooli on korostunut, sillä yksityisen rahoituksen tarjonta on vähentynyt, toteaa Teknologiateollisuus ry:n rahoitustyöryhmän puheenjohtaja Jari Hänninen, Nokia Oyj.

– Finnvera on tehnyt hyvää työtä, mutta tällä hetkellä lähinnä suuriin vientihankkeisiin löytyy yhteistyökumppaniksi rahoituksen järjestävä yksityinen toimija. Pienemmät hankkeet ovat jääneet toteuttamatta, mistä ovat kärsineet niin pk-yritykset kuin suuretkin yritykset. Viime vuonna Finnveran vienninrahoituksen piirissä oli vain 121 yritystä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

– Pk-yritysten vientikauppoja pitäisi voida helpottaa rahoittamalla myös niiden ulkomaisia asiakkaita. Nyt pieniin vientikauppoihin ei ole käytännössä saatavilla rahoitusta yksityisiltä markkinoilta, sanoo Turunen.

Remontti käyntiin heti

Uudistus tulisi valmistella siten, että se voidaan ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2016 alussa.

– Julkisen vienninrahoitusjärjestelmän remontilla tulisi ottaa käyttöön toimintamalli, joka sisältäisi mahdollisuuden myös suorien luottojen myöntämiseen. Tämä parantaisi pienempien vientiluottojen saatavuutta, toteaa Hänninen.

Hänen mukaansa tärkeää olisi lisäksi yhdenmukaistaa luottojen kotimaisen intressin kriteerit vastaamaan vientitakuiden kriteereitä. Samalla Finnveran päätöksentekoa olisi yksinkertaistettava, mikä tarkoittaisi käytännössä luopumista alistusmenettelyistä ja erityisriskinottoa koskevasta järjestelmästä. Näin mahdollistettaisiin sitovien rahoitustarjousten antaminen ja päätösten ennakoitavuus sekä turvattaisiin vienninrahoituksen kansainvälinen kilpailukyky.

– Muutoksilla ei ole tarkoitus lähteä kilpailemaan yksityisen sektorin rahoituksen kanssa, vaan täydentää rahoitusmarkkinoita. Sen avulla voidaan kuitenkin helpottaa erityisesti pk-yritysten ja suurten yritysten pienempien vientikauppojen rahoituksen ongelmia, painottaa EK:n rahoitusasiantuntija Tommi Toivola.

Julkinen vienninrahoitus on Suomelle tuottoisa investointi

– Tutkimustulosten valossa Finnveran vienninrahoitus maksaa itsensä Suomelle reilusti takaisin. Lisäämällä sen riskinottoa on jopa mahdollista kasvattaa kansantalouden hyötyjä voitollisesti. Finnvera on myös itse pystynyt tekemään vienninrahoitusta kannattavasti koko toimintahistoriansa ajan, muistuttaa Toivola.

Tiedot käyvät ilmi Turun yliopiston yrittäjyyden tutkimusyksikkö TSE Entren tekemästä selvityksestä, jossa arvioitiin Finnveran rahoituksen vaikutusta tuotantoon ja työllisyyteen.

Lisätietoja:
Teknologiateollisuus ry:n rahoitustyöryhmän puheenjohtaja Jari Hänninen, Nokia Oyj, puh. 050 486 1978, etunimi.sukunimi@nsn.com
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, EK, puh. 050 5722231, etunimi.sukunimi@ek.fi