Finpro valtion omistamaksi yhtiöksi

05.03.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt elinkeinoelämän järjestöjen ja Finpro ry:n johdon kanssa valmistelun, jonka tarkoituksena on muuttaa Finpro rekisteröidystä yhdistyksestä valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Muutostyöhön osallistuvat TEM:n ja Finpron ohella Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry., Suomen yrittäjät ja matkailu- ja ravintola-alan järjestö MaRa ry.

Yritysten kansainvälistymisen edistämiseen, ulkomaisten investointien hankintaan ja matkailun edistämiseen keskittyvän Finpro toiminta uudistui viime vuonna. Nyt se keskittyy julkiseen palveluun ja on lähes kokonaan valtion rahoittama.

Finpron asema selkeytyy

Organisaatiomallin muutos yhtenäistää ja selkeyttää Finpron asemaa muiden valtion erityistehtävää toteuttavien, valtion rahoittamien yhtiöiden kuten mm. Finnveran, VTT:n ja Teollisuussijoituksen kanssa. Tämä merkitsee valtion aiempaa suurempaa omistajavastuuta, organisaation pitkäjänteistä kehittämistä ja rahoituksen jatkuvuutta.

– Suomen talouden ja erityisesti strategisten painopistealueiden kehittäminen edellyttää vahvaa tutkimuksen, innovaatiotukien, kaupallistamisen ja investointien hankkimisen strategioiden ja toimien kytkentää toisiinsa, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

– Finpron vahvuus on ollut julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen panostus yritysten kansainvälistymiseen eikä tässä tapahdu muutosta. On sovittu, että Finpron hallituksessa elinkeinoelämän ja elinkeinoelämän järjestöjen osallistuminen jatkuu yhtä vahvana kuin nytkin. Finpron hallitus tulee koostumaan pääosin yritysedustajista, joista osan nimittävät elinkeinoelämän järjestöt, toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta toteaa.

Team Finlandin toiminta vahvistuu

Muutoksen myötä Finpron asema valtiontukioikeudellisesti selkiytyy siten, että organisaation rahoittaminen, hallinto ja ohjaaminen yksinkertaistuvat.

– Uusi organisaatiomuoto selkiyttää Finpron keskeistä roolia Team Finland -verkostossa ja helpottaa verkoston toimijoiden entistä tiiviimpää käytännön yhteistyötä, Vapaavuori sanoo.

Finpro, Finnvera, Tekes ja Teollisuussijoitus muuttavat yhteiseen Team Finland -taloon Ruoholahdessa vuoden 2016 alusta alkaen. Myös työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtioneuvoston kanslian Team Finland -toimijoille tulee taloon yhteiset työtilat. Finpron muuttaminen täysin valtion omistamaksi osakeyhtiöksi omalta osaltaan vahvistaa Team Finland -yhteistyötä ja mahdollistaa mm. yhteisen asiakastietojärjestelmän luomisen valtion omistamien organisaatioiden kesken.

-Team Finland –verkoston yhteisten palveluiden, asiakasprosessien ja toimintamallien tehokas toteuttaminen ja jatkokehitys syvenee yhteisten toimitilojen myötä, Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi sanoo.

Organisaatiomallin muutoksen toteuttaminen vaatii Finpron kahden jäsenkokouksen hyväksynnän. Suunnitellulla muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia.

Tämä tiedote on TEM:in, Finpro ry:n ja elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen tiedote.

Ministeri Jan Vapaavuori, Työ- ja elinkeinoministeriö
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät
Toimitusjohtaja Timo Lappi, MaRa ry
Toimitusjohtaja Markus Suomi, Finpro ry
Lisätiedot:
Severi Keinälä, teollisuusneuvos TEM, puh. 029 506 4006, severi.keinala@tem.fi
Markus Suomi, toimitusjohtaja, Finpro, puh. 050 511 7337, markus.suomi@finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. 040 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi