Investointitiedustelu: Teollisuuden t&k-toiminta vihdoin kasvuun – suurten hankkeiden valmistuminen laskee kiinteitä investointeja

10.01.2018

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti, mutta kuluvana vuonna niiden odotetaan kääntyvän laskuun. Lasku johtuu ennen kaikkea eräiden suurten hankkeiden valmistumisesta.

Lukumääräisesti enemmistö tiedustelun vastaajayrityksistä ennustaa investointeihinsa yhä kasvua vuonna 2018.

Viime vuonna investointien arvo nousi lähes 19 prosentilla noin 4,5 miljardiin euroon, josta se laskisi alkaneena vuonna runsaalla kahdeksalla prosentilla vähän yli 4,1 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on ollut pitkään voimakkaassa laskussa. Viime vuonna kehitys tasaantui, ja alkaneena vuonna t&k-toiminnan ennustetaan kääntyvän vihdoin kasvuun. T&k-menot kasvaisivat noin neljällä prosentilla hieman yli 2,9 miljardiin euroon. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vähän yli 7,0 miljardia euroa, eli lähes neljä prosenttia viime vuotta matalammalla.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2016–2018. Kuluvana vuonna niiden arvo laskee loivasti noin 2,5 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on noin 12–13 prosentissa, mikä on hieman useimpien verrokkimaiden alapuolella.

Laajennusinvestointien osuus kaikista investoinneista pysyy melko korkealla. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 38 prosenttia olisi laajennusinvestointeja. Noin kolmasosa suunnitelluista investoinneista on vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja, ja 13 prosentilla tavoitellaan toiminnan rationalisointia ja tehostumista.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 307 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 130 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.