Jyri Häkämies: Uudistetaan Team Finland sen resurssit varmistaen

22.11.2016

EK pitää tärkeänä, että Team Finlandia lähdetään nyt uudistamaan pk-yritysten tarpeista käsin. Samalla EK vetoaa hallitukseen, jotta puolivälitarkastelussa tehtäisiin päätöksiä Finpron ja Tekesin ulkomaantoimintojen vahvistamiseksi.

TeamFinlandin_Flickr_28934511270_45b3382273_z

Elinkeinoministeri Olli Rehnin asettama työryhmä on julkistanut 22.11. kansliapäällikkö Jari Gustafssonin johdolla Team Finlandin uudistamista koskevat suosituksensa.

  • Työryhmän mukaan Team Finland -palveluiden sisältö tulee uudistaa nykyistä käytännönläheisemmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Valtakunnalliset, kunnalliset, maakunnalliset ja yksityiset palvelut halutaan organisoida saumattomaksi kokonaisuudeksi.
  • Työryhmä esittää palvelusetelituoteperheen käyttöönottoa. Yksittäinen seteli olisi arvoltaan enintään 10 000 euroa ja sillä pk-yritys voisi ostaa kansainvälistymispalveluita kotimaassa tai kohdemarkkinoilla.
  • Finpron kasvuohjelmat ja Tekesin ohjelmat tulisi yhdistää Team Finland -ohjelmiksi, jotka hahmottuvat yrityksille selkeinä ja konkreettisina kokonaisuuksina.

Vienninedistämisen määrärahat nostettava verrokkimaiden tasolle

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies on toiminut työryhmässä EK:n edustajana. Hänen mukaansa EK tukee uudistusesityksiä mutta kantaa huolta resursseista:

– Viennin, investointien ja matkailun edistäminen tukee kansantaloutta ja työllisyyttä ja siksi siihen on perusteltua satsata verrokkimaiden tavalla. Tällä hetkellä panostukset ovat kiistattoman alimitoitettuja verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Olisi tärkeää, että hallituksen puolivälitarkastelussa tehtäisiin päätöksiä Finpron ja Tekesin joukkueiden vahvistamiseksi ulkomailla.

EK:n PK-johtaja Jouni Hakala peräänkuuluttaa huolellista pohdintaa niin Team Finlandin sisällöstä kuin toimijoiden rakenteista:

– Team Finlandissa ollaan nyt asioiden ytimessä: asiakkaat eli pk-yritykset täytyy saada toiminnan keskiöön. Toimintamalliin tarvitaan lisää selkeyttä, tehoa ja konkretiaa, joka tuottaisi aitoja hyötyjä yritysten liiketoimintaan. Nyt esitetty palveluseteli on juuri oikeanlainen, konkreettinen askel pk-yritysten viennin vauhdittamiseksi.

Team Finland on saanut varsin vahvan jalansijan kansainvälistyvien kasvuyritysten joukossa, huomauttaa Jyri Häkämies:

– Jatkossa on keskityttävä siihen, että myös alkuvaiheen vientiyritykset saadaan Team Finlandin piiriin. Tehdään siis Team Finland niille tutuksi ja madalletaan kynnystä ottaa palveluita käyttöön.

EK pitää hyvänä työryhmän saamaa jatkoaikaa, joka käytetään Team Finland -verkoston mahdollisten rakenneuudistusten valmisteluun.

EK tutki: Viidennes kansainvälistyjistä perillä Team Finlandista

Uudistuksille on tarve myös EK:n tuoreimman kyselytutkimuksen valossa. Keskeisenä kehityskohteena korostuu eri organisaatioiden yhteispeli.

  • Noin 21 prosenttia kansainvälisesti suuntautuneista pk-yrittäjistä tuntee Team Finlandin palvelutarjonnan hyvin tai erittäin hyvin. Parhaiten se tunnetaan teollisuusyrityksissä (38 prosenttia) ja kansainvälistymisensä kasvuvaiheessa olevissa yrityksissä (30 prosenttia).
  • Parhaat arvosanat Team Finland saa asiantuntemuksestaan (keskiarvo 3,05 asteikolla 1-5). Heikoimmat pisteet se saa kyvystään ohjata yritys oikean palvelun pariin heti ensikontaktin jälkeen (keskiarvo 2,50). Vain 5 prosenttia yrityksistä arvioi löytävänsä tarvitsemansa palvelun ns. yhden kontaktin kautta.
  • Kansainvälistyjien mielestä painopisteen pitäisi olla ensisijaisesti rakenteellisissa uudistuksissa ja ulkomaantoimintojen vahvistamisessa; molemmissa keskiarvo 4,03 asteikolla 1-5.

Tutustu Team Finland -tutkimuksen tuloksiin infografiikan muodossa.