Talouden alakulo jatkuu

06.11.2013

Työllisyyden odotetaan heikkenevän edelleen

Suomalaisyritysten suhdanteet pysyivät heikkoina kesän lopulla ja syksyn alussa. Millään päätoimialalla – teollisuudessa, palveluissa tai rakentamisessa – ei nähdä suhdannetilanteen kirkastumista myöskään lähitulevaisuudessa.
Toteutunut kehitys on jäänyt viime kuukausina aiempia odotuksia huonommaksi, erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Rakentamisen tuotannon ja palvelujen myynnin ennakoidaan lähikuukausina pysyvän pääosin ennallaan. Teollisuuden tuotannon odotetaan kuitenkin lisääntyvän loppuvuoden aikana jonkin verran. Kysyntä on edelleen heikkoa ja työvoiman arvioidaan vähenevän hivenen vuoden lopulla.

Suhdanneodotukset yhä miinuksella

Teollisuuden yleisiä lähikuukausien suhdannenäkymiä mittaava saldoluku pysyi lokakuussa -8 pisteessä (heinäkuussa -8). Lokakuussa 24 % teollisuusyrityksistä odotti suhdanteiden hiipuvan talven aikana ja 16 % alasta ennakoi suhdannenousua.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -25 (heinäkuussa -27). Heikkenevää suhdannekehitystä odotti 35 % vastaajista ja kymmenen prosenttia arvioi suhdanteiden olevan paranemassa.

Palvelualojen yritysten suhdanneodotusten saldoluku oli -14, sillä 23 % vastaajista odotti suhdanteiden synkentyvän ja yhdeksän prosenttia uskoi suhdanteiden kirkastuvan. Heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -19.

Teollisuudessa uudet tilaukset vähenivät hieman alkusyksyn aikana ja myös rakentamisen tilauskehitys oli heikkoa. Teollisuuden tilauskanta laski selvästi normaalia alemmalle tasolle (saldoluku -35), mutta rakentamisen tilaukset ovat vain vähän alle tavanomaisen. Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat kasvaneet vähän normaalia täydemmiksi. Rakennusyritysten myymättömät huoneistot ovat myös nousseet hieman tavanomaista runsaammiksi.

Tuotanto-odotukset vaisuja

Teollisuudessa tuotanto väheni heinä-syyskuussa, ja toteutunut kehitys jäi hieman odotuksia pienemmäksi. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän aavistuksen verran loppuvuoden aikana. Ensi vuoden alussa teollisuustuotannon ennakoidaan vauhdittuvan hieman enemmän. Rakennusyritysten tuotantomäärät olivat kolmannella vuosineljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla, eikä tuotannon odoteta lisääntyvän lähikuukausinakaan. Palvelualojen myynnin kasvu hiipui odotusten mukaisesti kesän lopulla. Loppuvuodesta myynti pysynee keskimäärin ennallaan.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteet laskivat hieman lokakuussa. Kapasiteettia on yleisesti käyttämättömänä, sillä viimeisessä tiedustelussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä vain 48 %:lla vastaajista (heinäkuussa 62 %).

Henkilöstön väheneminen jatkuu

Suomalaisyritysten henkilöstökehitys on ollut viime vuosina heikkoa. Työvoiman määrä laski EK:n tiedustelun mukaan heinä-syyskuussa edelleen jonkin verran teollisuudessa ja palveluissa, mutta rakentamisen henkilökunta pysyi likimain ennallaan.

Loppuvuotta koskevat henkilöstöodotukset ovat vaisuja, sillä työvoimaa vähennettäneen kaikilla kolmella päätoimialalla. Palvelujen henkilöstövähennys jäänee teollisuutta ja rakentamista lievemmäksi.

Teollisuudessa myyntihinnat laskivat hieman kolmannella vuosineljänneksellä ja myös rakennusyritykset arvioivat hintojen alentuneen. Palveluyritysten hinnat sen sijaan pysyivät likimain ennallaan. Teollisuudessa kustannukset ovat pysyneet likimain edellisen neljänneksen tasolla ja rakentamisessa kustannukset ovat kohonneet aavistuksen verran. Palveluyritysten kustannukset ovat yhä nousussa.

Teollisuus- ja rakennusyritykset odottavat hintojen laskevan vuoden lopulla. Palvelualojen yritysten hinnat sen sijaan nousevat lievästi. Kustannusten ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan teollisuudessa ja rakentamisessa. Palvelualoilla kustannusten uskotaan nousevan myös lähikuukausina.

Teollisuudessa ja palveluissa kannattavuus heikkeni heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Rakentamisen kannattavuus pysyi likimain ennallaan. Kaikkien päätoimialojen kannattavuuden arvioidaan hiipuvan hieman vuoden loppua kohden.

Riittämätön kysyntä arvioidaan yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi. Teollisuudessa 47 % vastaajista ja rakentamisessa 49 % yrityksistä totesi kysynnän heikoksi. Palveluissa kysyntä oli vaisua 40 %:lla alasta. Rekrytointivaikeudet ovat hieman hellittäneet, mutta niitä on yhä etenkin rakentamisessa (17 % yrityksistä) ja palvelualoilla (11 %). Teollisuudessa ammattityövoimasta oli lokakuussa pulaa vain kahdella prosentilla vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2013 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1051 yritystä, jotka työllistävät Suomessa 250 000 henkilöä.

Lisätietoja: Jussi Mustonen, puh. 09 4202 2213 tai 040 5077262