Yrityskysely: Maaseudun näkymät synkentyneet – omistajanvaihdosten pato jarruttaa kasvua ja investointeja

Maaseudun yritysten näkymät ensi vuodelle ovat vuodentakaista pessimistisemmät. Yrittäjien ikääntyminen ja sen seurauksena muodostunut omistajanvaihdosten pato jarruttaa erityisesti maaseudun investointeja. Tulokset ilmenevät Maaseutu-Pulssista, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja maa- ja metsätalousministeriön kerran vuodessa julkaisema kyselytutkimus maaseudun yrittäjyydestä ja sen kehityssuunnasta. Kyselyyn ovat vastanneet työnantajina toimivat yrittäjät.

Keskeiset tulokset:

  • Kuluva vuosi on ollut maaseudulle kaksijakoinen. Ydinmaaseudun yrityksissä kehitys on ollut jopa edellisvuotta parempi, kun taas kaupunkien läheisen maaseudun yrityksissä raportoidaan heikommasta kehityksestä. Yleisesti maaseudun työnantajien näkymät ovat synkistyneet vuoden takaisesta.
  • Työllisyyden lisääntymisestä raportoi 38 prosenttia ydinmaaseudun yrityksistä ja 13 prosenttia sen vähentymisestä (27 ja 16 prosenttia vuosi sitten). Kaupunkien läheisellä maaseudulla työllisyys lisääntyi 17 prosentilla ja vähentyi 18 prosentilla yrityksistä (36 ja 22 prosenttia vuosi sitten).
  • Investointien supistumiseen uskotaan niin ydinmaaseudulla kuin kaupunkien läheisellä maaseudulla. Kaupunkien läheisellä maaseudulla investointien lisääntymiseen uskoi 9 prosenttia yrityksistä, kun taas 25 prosenttia arvioi niiden vähentyvän ensi vuonna (28 ja 12 prosenttia vuosi sitten). Ydinmaaseudulla investointien lisääntymiseen uskoi 15 prosenttia ja vähentymiseen 31 prosenttia yrityksistä (26 ja 11 prosenttia vuosi sitten).
  • Maaseudun yrittäjien ikääntymisen seurauksena omistajanvaihdos on ajankohtainen yhä useammassa yrityksessä. Kaupunkien läheisen maaseudun ja ydinmaaseudun yrityksistä 26 prosenttia on tällä hetkellä omistajanvaihdostilanteessa, kun osuus kaupungeissa jää 16 prosenttiin.

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen on huolissaan maaseudun yritysten tilanteesta:

”Maaseudun työllisyys on tyypillisesti pitkän linjan perheyritysten varassa, joista huomattava osa lähestyy sukupolvenvaihdosvaihetta. Maahamme tarvitaan nyt johdonmukaista ja uskottavaa yrittäjyyspolitiikkaa, joka kannustaisi yrityksiä sukupolvenvaihdoksiin ja nuorempaa yrittäjäpolvea toimintakelpoisten yritysten jatkamiseen. Ilman omistajanvaihdospadon räjäyttämistä on turha haaveilla merkittävästä investointibuumista tai pk-yritysten digiloikasta.”

Maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski pitää tuloksia kiinnostavina:

”Erilaiset epävarmuustekijät näyttävät heijastuvan yritysten tulevaisuudennäkymiin, mutta maaseudun yritysrahoituksen kysynnässä tämä ei vielä merkittävästi näy. Alueellisia eroja toki on. Kun yrityskanta on monipuolinen, niin yksittäiset muutokset kokonaisuudessa eivät heti nouse esiin.”

Tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuussa ja siihen vastasi yhteensä 770 työnantajayritystä. Näistä 570 oli kaupungeissa ja 200 maaseudulla toimivia yrityksiä. Kaikkien vastaajayritysten yhteenlaskettu työntekijämäärä oli noin 33 000 henkilöä.

Tutustu Maaseutu-Pulssin tuloksiin infografiikan muodossa: valtakunnallinen, alueet.

Lisätiedot:
EK: johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582, etunimi.sukunimi@ek.fi
Maa- ja metsätalousministeriö: johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, puh. 040 487 3893, etunimi.sukunimi@mmm.fi