Sairauspoissaolot nousussa

09.09.2015

Elinkeinoelämän keskusliiton työaikatiedustelun mukaan sairaus- ja tapaturmapoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli viime vuonna 4,3 %.

Luvussa on 0,2 prosenttiyksikön nousu vuoden 2013 lukuun (4,1 %) verrattuna. Eniten sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2014 teollisuuden työntekijöillä, joiden poissaoloprosentti oli 5,8 teoreettisesta säännöllisestä työajasta laskettuna.

Teollisuuden toimihenkilöillä poissaoloprosentti oli 2,2. Rakennusalan työntekijöillä sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti oli 5,2 ja toimihenkilöillä 2,0. Molemmilla toimialoilla toimihenkilöiden poissaoloprosentti oli noussut ja työntekijöiden vastaavasti hieman laskenut verrattuna vuoteen 2013. Palvelualojen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti oli 4,4, sekin 0,1 prosenttiyksikköä vuotta 2013 korkeampi.

Elinkeinoelämän keskusliiton työaikatiedustelun pohjalta laadittava työaikakatsaus vuodelta 2014 valmistuu kokonaisuudessaan myöhemmin syksyllä. Työaikojen seuranta ja tilastointi perustuvat EK:n suosittelemaan työaika- ja poissaololuokitteluun.