Häkämies: Omistajanvaihdoksissa piilevä kasvupotentiaali hyödynnettävä

10.02.2016

Suomeen on yrittäjien ikääntymisen seurauksena syntynyt omistajanvaihdosten pato, joka jarruttaa yritysten kasvua, investointeja ja digitalisaation leviämistä. Erilaisia omistajanvaihdoksia tehtiin EK:n arvioiden mukaan viime vuonna noin 3 000 kappaletta vaikka asia on ajankohtainen jopa 15 000 työnantajayrityksessä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mielestä yleinen yrittäjyysilmasto vaikuttaa keskeisesti jatkajien löytämiseen:

– Yrittäjien usko työllistää ja investoida Suomeen ratkaisee maamme kohtalon. Tätä uskoa voidaan vahvistaa konkreettisilla verotusta ja sääntelyä koskevilla päätöksillä.

Keveämpi kustannus- ja säädösympäristö murentaisi patoa

Omistajanvaihdosten haasteet ovat moninaisia ja liittyvät muun muassa verotukseen, arvonmääritykseen ja rahoituksen järjestämiseen. Usein suurimmaksi esteeksi varsinkin pienemmissä yrityksissä muodostuu kuitenkin sopivan jatkajan löytäminen.

Häkämiehen mielestä byrokratian keventäminen lisäisi kiinnostusta toimivan yrityksen jatkamiseen:

– Toimivat yritykset eivät tällä hetkellä houkuttele potentiaalisia yrittäjiä, koska erilaiset hallinnolliset rasitteet ja työnantajavelvoitteet ovat usein suurempia kuin uutta yritystä perustettaessa. Käytännössä kustannus- ja säädösympäristön tuntuva keventäminen lisäisi myös omistajanvaihdosten houkuttelevuutta ja saisi erilaiset yritysjärjestelyt voimakkaammin liikkeelle.

Häkämies korostaa, että omistajanvaihdosten pato on tietyllä tapaa myös suuri mahdollisuus nuorille, nälkäisille yrittäjätiimeille ja kasvuhakuisille yrityksille. Asia pitäisi huomioida nykyistä voimakkaammin myös yrittäjyyskasvatuksessa ja -viestinnässä:

– Startup-innostuksen yhteydessä muut yrittäjyyden aloittamistavat ja -mahdollisuudet ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Näin siitäkin huolimatta, että toimivan yrityksen jatkaminen tarjoaa usein valmiita asiakassuhteita ja verkostoja sekä nopeamman väylän kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Kasvuhakuisen uuden yrittäjäpolven käsissä monet elinvoimaiset, vakaan toimintavaiheen yritykset voisivat löytää uusia kasvupolkuja.

Häkämies otti kantaa omistajanvaihdoksiin Tampereen Rekrytorimessuilla pidetyssä talouspaneelissa. Samalla hän avasi EK:n Nuorille töitä! -nuorisotyöllisyyskampanjan.