Bernerin työryhmältä hyvät suuntaviivat liikenneinfran kehittämiseen

EK:n mukaan on erinomaista, että liikenneinfraan esitetään yli hallituskausien ulottuvaa suunnittelujännettä. Työryhmän raportin pohjalta on myös hyvä jatkaa Sipilän hallituksen jo aloittamia liikenneverkon korjaustoimia.

Bernerin työryhmän loppuraportti on sanomassaan selkeä: Suomen liikenneverkkoa pitää kehittää pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuvia tarpeita.

Tätä varten työryhmä esittää 12-vuotisen valtakunnallisen suunnitelman laatimista. Sen valmistelu on määrä aloittaa pikaisesti. Lisäksi se toteaa, että liikenneverkon rahoitustasoa on nostettava vuosittain vähintään 300 miljoonan euron lisärahoituksella.

Työryhmän johtopäätös on erinomainen ja perusteltu, toteaa EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta. Raportin näkemys selkeyttää liikenneinfran kehittämistä ja rahoittamista. Tästä on hyvä jatkaa Sipilän hallituksen jo aloittamia liikenneverkon korjaustoimia.

Hyvää raportissa on Haapasalon mukaan myös se, että liikenteen kustannuksia ei esitetä nostettavaksi, vaan rahoitusta lisätään valtion talousarviosta. Isompiin investointeihin voidaan soveltaa kokonaisrahoitusmallia (määrärahat varataan koko hankkeeseen kerralla) tai hankeyhtiötä, jossa osakkaina voisi olla valtion lisäksi eläkeyhtiöt, kunnat tai yritykset.

Tutustu työryhmän raporttiin.