Biopankkitutkimus voi kahmia Suomeen investointeja

19.08.2014

Suomi saattaa tulevaisuudessa olla kärkimaita biopankkeihin liittyvässä liike- ja tutkimustoiminnassa. Näin uskovat Sitra ja Auria Biopankki, jotka ovat käynnistäneet biopankkien toimintaa edistävän yhteishankkeen. Hankkeen tavoitteena on yhdistää biopankkien terveystieto sekä kansalaisen itse keräämä elintapatieto terveyden seurannan työkaluksi. 

Sitran mukaan suomalaisten biopankkien kilpailuetuja ovat syksyllä 2013 voimaan astuneen biopankkilain ohella lääketieteelliseen tutkimukseen mielellään osallistuva väestö sekä vahva julkinen terveydenhuolto.

– Asiantuntija-arvion mukaan biopankit ovat yksi tekijä, jonka avulla terveysalan tutkimusinvestoinnit Suomeen on mahdollista kaksinkertaistaa, sanoo Sitran johtaja Antti Kivelä.

– Biopankkien keräämistä näytteistä saatava tieto auttaa tutkijoita ymmärtämään eri lääkeaineiden vaikutusta ihmisen elintoimintoihin. Tätä tietoa puolestaan voidaan kaupallistaa erilaisten diagnostiikkatuotteiden ja -palveluiden muodossa, Kivelä toteaa.

Kivelän mukaan on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että Suomesta tulee houkutteleva investointikohde tutkimus- ja analyysipalveluille.

– Ala vaatii selkeät pelisäännöt tutkimuksen, sijoittajien ja yritysten välille, Kivelä painottaa.

Sitra valmistelee parhaillaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa myös kansallista strategiaa geenitiedon täysimittaiseksi hyödyntämiseksi terveydenhuollossa.

Askel kohti yksilöllisempää terveydenhuoltoa

Sitran ja Auria Biopankin hankkeen tavoitteena on luoda niin sanottu eHealth-ympäristö, jossa luovutetut näytteet ja niihin liitetyt terveystiedot voitaisiin liittää yksilön itse keräämiin elintapatietoihin Taltioni-terveystilin kautta. Näytteen luovuttaminen biopankin käyttöön potilaskäynnin yhteydessä hyödyttäisi näin sekä yksilöä että lääketieteellistä tutkimusta.

– Näytteen luovuttamisen yhteydessä ihminen saa valita, haluaako hän tietää, mikäli hänen näytteestään ilmenee löydös, johon voidaan hoidollisesti tai elämäntapamuutoksella vaikuttaa. 99,5 prosenttia haluaa, Auria Biopankin dosentti Heli Salminen-Mankonen kertoo.

– Hankkeessa rakennetaan nettipohjainen sovellus, josta biopankkinäytteen antanut henkilö voi seurata näytteensä käyttöä biopankissa, Salminen-Mankonen kertoo.

Näytteiden keruulla pitkä historia

Suomessa on kerätty lääketieteellistä tutkimustyötä palvelevia näytteitä vuosisadan ajan. Biopankkien myötä syntyvä kokonaisuus on siksi myös kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Suomessa on kaksi toiminnassa olevaa biopankkia, Auria Biopankki sekä THL Biopankki. Lisäksi perusteilla on uusia biopankkeja sairaaloiden ja yliopistojen yhteyteen. Biopankit toimivat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja Tietosuojavaltuutetun valvonnan alaisuudessa.

www.sitra.fi

 

Kuva: 123rf.com, Anna Ivanova