Häkämies: Valtiontalouden tarkastusviraston raportit antavat hyvät eväät yritysinvestointien edistämiseksi

06.04.2017

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mielestä Valtiontalouden tarkastusviraston raportit antavat hyvät eväät maan hallitukselle parantaa pikaisesti yritysten investointimahdollisuuksia. Raporteissa suositellaan tuotekehitysrahoituksen suuntaamista nykyistä enemmän innovaatioiden kaupallistamiseen ja markkinointiin

Tarkastusvirasto esittää myös valtionhallinnon viranomaisten asioinnin sujuvoittamista yritysten kanssa. EK:n selvitysten mukaan 2,9 miljardin euron investoinnit ovat pysähdyksissä hitaiden lupamenettelyjen vuoksi.

– Lupaprosesseja tulee sujuvoittaa ja panostaa uudenlaiseen kumppanuusajatteluun yritysten kanssa. On hyvä, että hallitus on jo tarttunut tähän asiaa ja edistysaskeleita on luvassa lähiviikkoina, Häkämies painottaa.

Raportin mukaan Suomi tarvitsee julkisessa taloudessa käänteen, joka edellyttää investointeja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi. Lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.

– Valtiontalouden tarkastusviraston raporteissa esitetyt ehdotukset on syytä käydä tarkkaan läpi.  Maan hallituksen tulisi tehdä pikaisia toimia raporttien pohjalta, Häkämies sanoo.

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksissa on myös arvioitu Suomen ja neljän eri toimialan vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Yksi keskeinen uhka investointien tekemiselle on epävarmuus tulevista poliittisista päätöksistä.

– Sekä kotimaisten että ulkomaisten investointien saamiseksi keskeistä on toimintaympäristön ennakoitavuus. Investointipäätösten perusteisiin tulee voida luottaa. Investointien tekeminen edellyttää myös, että omistaminen ja yrittäminen ovat Suomessa tehty helpoksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset