Digitaalisuus jalkautettava luokkahuoneisiin

14.03.2012

Jatkuva muutos elinkeinoelämässä vaikuttaa siihen, millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä vaaditaan ja miten työtä tehdään. Elinkeinoelämä odottaa, että muutos huomioidaan myös koulutuksessa. Esimerkiksi digitaalisuus pitäisi tuoda ryminällä luokkahuoneisiin.

EK:n Turun toimisto organisoi yhdessä Taloudellisen tiedostustoimiston TATin, Varsinais-Suomen yrittäjien ja YES Varsinais-Suomen kanssa keskustelufoorumin, joka suunnattiin perusasteen koulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja rehtoreille.

Turussa parhaillaan pyörivässä Yrityskylässä järjestetyssä Tehdään tulevaisuus yhdessä -kohtaamisessa vaihdettiin näkemyksiä siitä, miten valmentaa nuoria tulevaisuuden haasteisiin.

Sosiaalisen median taidot ykkösasia

Oppimisen ajatellaan usein tapahtuvan pääasiassa koulujen luokkahuoneissa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan nuoret oppivat myös muissa oppimisympäristöissä, kuten sähköisissä verkoissa, vuorovaikutteisissa verkostoissa ja työpaikoilla.

Valitettavasti luokkahuoneet eivät fyysisinä oppimisympäristöinä ole muuttuneet riittävästi viime vuosikymmeninä.

– Esimerkiksi digitaalisuus tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa yhä enemmän koulujen oppimismenetelmiin, sanoo TS-Yhtymä Oy:n ja Nitro Group Oy:n hallituksen jäsen Timo Ketonen.

Åbo Akademin projektipäällikkönä työskentelevä Ketonen alusti foorumissa kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Hän korostaa sosiaalisen median taitoja:

– Sosiaalisen median taidoista tulee yhtä tärkeitä kuin lukutaidosta. Pärjätäkseen työelämässä ei yksinkertaisesti voi jäädä ulos sosiaalisen median ympäristöistä.

Luovuutta ja asennetta oppii virheitä sietämällä

Kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa pitää tukea luovuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja oikeanlaista asennetta.

Neljän ruoka Oy:n toimitusjohtaja Rasmus Kevinin mukaan näitä taitoja voidaan edistää siten, että kouluissa siedetään virheitä sekä rohkaistaan opiskelijoita toimimaan kokeilevasti ja omaksumaan vaihtoehtoisia toimintatapoja.

– Näin tuetaan myös oppijoiden uskoa omiin kykyihinsä, ns. pystyvyysuskomusta, jonka tärkeys työmarkkinoilla korostuu entisestään.

Yritysvierailun voi tehdä virtuaalisesti

Yhteistyö yritysten kanssa avaa koulujen ovia ympäröivään maailmaan. Henkilöstöpäällikkö Johanna Jalava Raisio Oyj:stä kannustaa aktiivisuuteen. Tarvitaan yhdessä tekemisen meininkiä opettajien, opiskelijoiden ja yritysten kesken.

– Olemme kokeilleet omassa yrityksessämme mm. virtuaalista yritysvierailua koulujen kanssa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat puolestaan suunnitelleet ja toteuttaneet videoita Raision tuotteista, hän kertoo.

Lisätietoja:
Asiantuntija Sanna Halttunen-Välimaa
puh. 050 582 8500
etunimi.sukunimi@ek.fi