EEN:n vaikuttavuus puntariin

27.03.2013

European Enterprise Network (EEN) on komission osarahoittama, maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto. Maakohtaisten konsortioiden uudelleenhaku vuoteen 2020 asti käynnistynee loppuvuodesta. Nyt olisi sopiva aika selvittää kotimaisen EEN-konsortion rooli ja lisäarvo osana Team Finland -verkostoa.

Suomen konsortio on toiminut perustamisestaan lähtien (2008) linkkinä, tiedonvälittäjänä ja apuna kansainvälistyville pk-yrityksille EU:n yrityspalveluiden, kv-ohjelmien, delegaatioiden sekä vientiä ja kansainvälistymistä edistävien toimijoiden välillä. Se on saanut EU:n komissiolta tunnustusta mm. verkostoyhteistyöstä ja matchmaking -palveluista. Kotimaisen konsortion haasteena on kuitenkin tehtävien laajuus suhteessa resursseihin sekä sen vähäinen tunnettuus EEN-verkostona. Tarjotut palvelut profiloituvat helposti isäntäorganisaation palveluiksi.

Kartoitus vahvuuksista ja heikkouksista

EK on esittänyt yrityskartoitusta tarjottavien EEN-palveluiden tärkeysjärjestyksestä ja kehittämisestä entistä yrityslähtöisemmiksi ja laadukkaammiksi. Hyvä ajankohta tähän olisi vielä kevään aikana, sillä syksyllä tulevan konsortion valmistelut lienevät jo pitkällä.

– Kartoituksella tulisi selvittää EEN:n tarjoamien palveluiden merkitys kotimaisille pk-yrityksille osana Team Finland -verkostoa. Samalla olisi otettava selvää onko seuraavan kauden EEN-verkoston toimintatapaa ja konsortiota mahdollista uudistaa asiakasyrityksiä konsultoiden kokonaispalvelutarjonta turvaten, sanoo EK:n asiantuntija Outi Ervasti.

Suomalaista EEN-konsortiota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö, yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskusverkosto ja TEKELin jäsenkeskusverkosto, muita ovat Helsingin kauppakamari, Technopolis, Hermia Business Development ja Turku Science Park.

Suomen European Enterprise Network -konsortion verkkosivut

Lisätietoa:
Outi Ervasti, asiantuntija, EK, p. 09 4202 2811