EK:n kysely: Yrityksen kasvaessa helpottuu myös vastuullisuustyön resursointi

03.05.2023

Yritysten kokoluokka vaikuttaa edelleen vahvasti siihen onko yrityksessä yritysvastuuseen erikoistunut asiantuntija tai johtaja. Sama pätee vastuullisuustavoitteisiin henkilöstön palkitsemisjärjestelmissä. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä.

Suurten yritysten ja pk-yritysten vastuullisuustyö eroaa toisistaan vielä paljolti käytössä olevien resurssien määrässä. EK:n yrityskyselyyn vastanneista yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä lähes puolet kertoi yrityksellä olevan vastuullisuusjohtaja ja -asiantuntijatiimi. Alle 49 henkeä työllistävistä yrityksistä vastuullisuuteen erikoistunut johtaja ja asiantuntijatiimi oli vain reilulla kymmenesosalla vastanneista.

”Lisääntyvä vastuullisuussääntely ja eri sidosryhmien paineet aiheuttavat haasteita etenkin pk-yrityksille, joilla ei ole aiheeseen perehtynyttä asiantuntijaa. Vastuullisuuden todentaminen ja konkreettisten tavoitteiden asettaminen ovat tulevaisuudessa yritysten valttikortteja”, sanoo asiantuntija Elina Sonninen.

Sidosryhmien odotusten lisäksi vastuullisuuteen aletaan yhä enemmän kannustaa myös suoraan yritysten palkitsemisjärjestelmien kautta. Yritykset myös näkevät vastuullisuuden kilpailuetuna ja haluavat toimia edelläkävijänä.

Ero vastuullisuustavoitteiden asettamisessa palkitsemisjärjestelmiin näkyy selkeästi eri yrityskokoluokissa. Kun pienistä, alle 49 henkeä työllistävistä, yrityksistä vain 8 prosenttia oli asettanut vastuullisuustavoitteita henkilöstön palkitsemisjärjestelmään, oli suurilla yli 250 henkeä työllistävillä vastuullisuustavoitteita palkitsemisjärjestelmissä jo 42 prosentilla yrityksistä.

”Suomalaisyritykset ovat pääsääntöisesti vastuullisuudessa jo pitkällä. On tärkeää kiinnittää huomio siihen, että vastuullisuussääntely antaa yrityksille suuntaviivat ja varmistaa tasaisen pelikentän. Pelikentän reunoja ei tulisi kuitenkaan rajata liian tiukaksi, jotta yritykset saavat tilaa rakentaa ja kehittää vastuullisuutta omaehtoisesti kilpailueduksi ja kasvun mahdollistajaksi”, toteaa Sonninen.

Yrityskyselyyn vastasi marraskuussa 2022 kaikkiaan 756 yritystä. Vastaajina oli pääosin yritysten toimitusjohtajia ja henkilöstöasioista vastaavia. Tulokset on painotettu vastaamaan EK:n jäsenkenttää.