EK:n näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta

06.10.2017

Meidän Euroopan unionimme muuttuu. Olemme siirtyneet uuteen ajanjaksoon, pitkään jatkuneesta kriisien selvittelystä uuden Euroopan hahmottelemiseen. Suomalainen hyvinvointi rakentuu eurooppalaisten sisämarkkinoiden, kansainvälisen yhteistyön ja kaupankäynnin varaan.

Suomen on pysyttävä uudistuvan EU:n kärjen mukana ja osallistuttava muutoksen muokkaamiseen. Komissio on julkaissut oman näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta. Keskustelu käy vilkkaana eri jäsenmaissa. Myös Suomella on oltava näkemyksiä ja kyky tarjota vaihtoehtoja. Elinkeinoelämä on aktiivisesti mukana tässä keskustelussa.

– Nyt julkaistuun raporttiin Näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta on koottu näkökulmiamme niistä aiheista, jotka ovat tällä hetkellä tulevaisuuskeskustelun keskiössä. Raportissa nostettujen aiheiden lisäksi työ jatkuu aktiivisesti myös muiden Euroopalle tärkeiden aiheiden, kuten energian ja ilmaston, kiertotalouden ja digitaalisten sisämarkkinoiden parissa. Tätä työtä tarvitaan sen varmistamiseksi, että meillä eurooppalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisimman paljon vapauksia ja vaihtoehtoja, joiden varaan hyvinvointi rakennetaan, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.