EK:n nettisivuilla seurataan digitaalisten sisämarkkinoiden edistymistä

04.09.2018

Euroopan komission tavoitteena on saattaa digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi vielä ennen vuoden 2018 loppua. Hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta 415 miljardilla eurolla.

Strategia pyrkii yhdistämään jäsenvaltioiden markkinat yhtenäiseksi markkina-alueeksi poistaen kansallisia esteitä verkossa tapahtuvilta liiketoimilta.

Strategia perustuu kolmelle pilarille, jossa ensimmäisen pilarin tavoitteena on parantaa verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia Euroopassa. Toinen pilari koskee digitaaliverkoille ja -palveluille suotuisten olosuhteiden luomista. Kolmannessa pilarissa ovat toimenpiteet, joilla pyritään maksimoimaan digitaalitalouden kasvu mm. massadataa hyödyntämällä.

EK:n korkeakouluharjoittelija Aura Lehtonen kokosi EK:n nettiin keskeisimmät uudistukset ja EK:n näkemykset strategian etenemisestä: Digitaaliset sisämarkkinat.