Elinkeinoelämän 7 odotusta liikenneverkkoyhtiölle

Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa tämän viikon aikana esityksensä tulevasta liikenneverkkoyhtiöstä (LIVE). EK odottaa ministeriön selvitystä avoimin mielin, sanoo johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

– Listasimme jäsenliittojemme kanssa keskeisiä kriteereitä ja näkökulmia, joita vasten yhtiön muodostamista tulisi mielestämme arvioida. Torstaina alkaa LVM:n esityksen huolellinen analyysi. Selvitämme jäsenkentän näkemyksiä ja muodostamme kantaa lähiviikkoina, kertoo Haapasalo.

1. Tavoitteena positiiviset kokonaisvaikutukset talouselämään

 • Tukee Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä.
 • Parantaa Suomen asemaa yritysten liikenteellisenä toimintaympäristönä.
 • Houkuttelee uusia investointeja ja liiketoimintoja Suomeen.
 • Parantaa liikenneinfran ylläpidon ja kehittämisen kustannustehokkuutta.

2.  Liikennejärjestelmän tehokkuus paranee

 • Kuluttajien ja yritysten hintatietoisuus ja kustannusvastaavuus lisääntyvät.
 • Rahoituksen käyttö ja kohdentaminen ovat kustannustehokkaampia. Investoinnit kohdentuvat enemmän käyttäjien tarpeiden mukaan.
 • Yhtiön hallintomalli ohjaa tavoittelemaan kustannustehokkuutta

 3. Liikenneinfran laatu paranee ja rahoitus vahvistuu

 • Yhtiön aloittava omavaraisuusaste on korkea ja se mahdollistaa monipuoliset rahoitusmallit.
 • Investointivara paranee pitkäjänteisesti, eikä pelkästään kuluvan tai seuraavan hallituskauden ajaksi.
 • Yhtiö voi hyödyntää maarakennusmarkkinaa vapaammin (vahvempi kilpailuttaja)
 • Valtiolla ei ole tuotto-odotuksia tai ne ovat erittäin maltillisia.
 • Yhtiömallissa toimiminen tuo hallinnollisia säästöjä verrattuna virastomalliin.

4. Pitkäjänteistä kehittämistä yli hallituskausien

 • Yhtiön strategia kattaa vähintään 10 vuoden tähtäimen.
 • Hallintomalli ohjaa kehittämään liikenneinfraa johdonmukaisesti yli eduskuntakausien.

5. Ketterää toimintaa

 • Yhtiön hallintomalli tukee läheistä asiakasyhteistyötä.
 • Yhtiö voi tehdä sopimuksia yritysten, yksityisten ja kuntien kanssa.

6. Asiakasmaksumalli mahdollistaa liikenteen kasvun

 • Hinnoitteluperusteet kannustavat liikenteen käyttöä niin työssä käynnissä, palveluissa ja matkailussa kuin ulkomaankaupassakin.
 • Hinnoittelu sisältää kannusteet ilmasto-ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

7. Yhtiömallin seurauksena liikenteen kustannukset eivät nouse – päinvastoin

 • Tieliikenteeltä kerättävät maksut eivät ainakaan ylitä nykyisiä veroja. Palveluihin lisättävä arvonlisävero ei nosta liikenteen kustannuksia.
 • Maksut eivät kohdistu kuntien omistamaan ja rahoittamaan katuverkkoon, josta maksetaan jo kunnallisvero yhteydessä.
 • Kuluttajien ja yritysten valinnanmahdollisuudet kasvavat. Maksuja voi ajan myötä yhdistää erilaisiin liikennepalveluihin sekä valita vaihtoehtoisia hinnoitteluperusteita.
 • Maksut voi suorittaa suoraan yhtiölle, ellei kuluttaja tai yritys halua yhdistää niiden perimistä esimerkiksi auton hankintaan tai vakuutuksiin.
 • Haasteena sitouttaa myös 2020-luvun hallitukset olemaan nostamatta liikenteen kustannuksia.