Englannin kielen käyttö korkeakoulutuksessa on hyvä asia

09.04.2013

Korkeakoulujen englanninkielisestä opetuksesta on noussut poru. Englannin käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä on tehty eduskuntakysymys ja kanteluita oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle. Englanninkielisen koulutuksen pelätään rappeuttavan suomen kielen asemaa.

– Harmillista, että korkeakoulujen vieraskielisestä opetuksesta keskustellaan näin yksipuolisesti, ikään kuin englanninkielinen koulutus olisi vahingollista yhteiskunnallemme, sanoo EK:n korkeakoulutuksen asiantuntija Marita Aho.

– Korkeakoulutus tarvitsee kipeästi ns. kotikansainvälistymistä: kansainvälisiä opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Olisi tärkeää, että olisi ulkomaisten korkeakoulujen kanssa yhteisiä ohjelmia, jolloin suomen kieli ei tietenkään tule kysymykseen.

Keskusteluun pitäisi Ahon mukaan ottaa muita vieraskielisen koulutuksen ongelmia, jotka ovat nyt vellovaa keskustelua paljon polttavampia. Suomalaiset opiskelijat osaavat kyllä hankkia tietoa suomenkin kielellä, vaikka tutkintokieli olisi englanti. Kuten korkeakoulut ovat vastauksissaan kritiikkiin todenneet, suomen kieli ei ole katoamassa tutkinnoista kokonaan ja keskeiset käsitteet opetetaan myös suomeksi.

Korkeakoulujen vieraskielisestä koulutuksesta valmistui äskettäin arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston tilaamassa arvioinnissa kansainvälinen arviointiryhmä antoi korkeakouluille tiukkaa palautetta. Suomen kielellä tapahtuva opetus ei ole ongelma suomalaisille, mutta kansainväliset opiskelijat tarvitsevat lisää suomen opetusta saadakseen harjoittelupaikkoja ja työllistyäkseen Suomeen. Työelämäsuhteiden hoito on muutenkin joitain poikkeuksia lukuun ottamatta huonolla tolalla.

– Kansainvälinen arviointiryhmä totesi, että korkeakoulujen pitäisi kuunnella huomattavasti nykyistä enemmän elinkeinoelämän ja muiden ulkoisten sidosryhmien tarpeita, Aho kertoo.

–Korkeakouluille annettiin suositus, että niiden pitäisi muun muassa kerätä työelämältä  palautetta koulutuksen sisällöistä ja menetelmistä.

EK:ssa on meneillään hanke, jossa selvitetään, miten työnantajilta voisi kerätä palautetta yliopistokoulutuksesta. EK on ehdottanut työnantajapalautejärjestelmää myös ammattikorkeakoulutukseen.

Korkeakoulujen arviointineuvoston raportti: An evaluation of International Degree programmes in Finland

Lisätiedot:
Asiantuntija Marita Aho
puh. 09 4202 2336
etunimi.sukunimi@ek.fi