ETLA: Euroalueen taantuma ohi, Suomi elpyy hitaasti

26.03.2014

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn julkaiseman talousennusteen mukaan euroalueen taantuma on päättynyt, mutta kasvu on yhä hidasta.

Suomen kokonaistuotanto kasvaa ETLAn mukaan tänä vuonna 0,7 prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia.

ETLA huomauttaa, että sen ennusteet ovat tavanomaista epävarmempia nopeasti kärjistyneen Ukrainan kriisin vuoksi.

Hidasta kasvua näkyvissä

Tänä vuonna talouden elpyminen on ETLAn mukaan vaatimatonta. Viime vuoden lopulla alkanut viennin kasvu näyttää kuitenkin jatkuvan: kasvua on tänä vuonna odotettavissa runsaat 3,5 prosenttia.

Kone- ja laiteteollisuuden viennin odotetaan kohenevan, kun investointitavaroiden kysyntä maailmalla elpyy. Suomen viennin täytyy kuitenkin pystyä vastaamaan globalisaation ja kysynnän rakennemuutoksen haasteisiin.

Yritysten investointien oletetaan edelleen supistuvan kuluvana vuonna. Tämä johtuu viennin ja yksityisen kulutuksen epävarmoista näkymistä. Kysynnän elpymisen odotetaan piristävän tilannetta ensi vuonna. Kokonaisinvestointien kasvu vahvistuu, kun suhdannetilanne kohenee.

Työttömyyden lisääntyminen maltillista, kulutus takkuaa

ETLA ennustaa, että työttömyysaste kohoaa tänä vuonna 8,4 prosenttiin ja laskee ensi vuonna hieman. Työttömyyden lisääntyminen on pysynyt maltillisena, koska tuotantoa on supistettu lähinnä korkean tuottavuuden toimialoilla. Lisäksi työikäisen väestön määrä on ikääntymisen vuoksi kääntynyt laskuun.

Yksityisen kulutuksen määrän ETLA uskoo kasvavan vain 0,4 prosenttia vuonna 2014. Seuraavana vuonna voidaan puolestaan odottaa, että yksityinen kulutus kasvaa runsaan prosentin. Kasvua nopeuttavat työllisyystilanteen koheneminen sekä kuluttajien luottamuksen palautuminen.

ETLAN ennusteen mukaan kuluttajahinnat kohoavat tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia. Hintatasoa nostaa hyödykeverojen korotus. Oletettu kulutusverojen nosto ja maailmantalouden nousun vahvistuminen voimistavat paitsi kansainvälistä myös kotimaista inflaatiota.

Lue lisää ETLA:n talousennusteesta