EU päättää energiatulevaisuudestaan – Suomella vaikuttamisen paikka

EU:ssa tehdään vuosina 2016–2017 kauaskantoisia valintoja energia- ja ilmastopolitiikassa. Päätökset heijastuvat myös Suomen talousnäkymiin ja työllisyyteen.

SähköverkkoEnergiaunioni on Junckerin komission pitkän aikajänteen strategia, joka tarkastelee unionin energia- ja ilmastopolitiikkaa viiden teeman kokonaisuutena: energiaturvallisuus, energiasisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilisyys sekä tutkimus ja kehitys. Samoin kiinnitetään huomiota siihen, miten energia kytkeytyy teollisuuspolitiikkaan ja liikenteeseen.

Energiaunionin alle on koottu yli 40 lainsäädäntöehdotusta tai selontekoa vuosille 2015–2017. Suomen ja elinkeinoelämän kannalta ovat tänä vuonna keskeisimpiä seuraavat:

Päästökauppadirektiivin uudistaminen; käsittelyssä koko vuoden ajan
• Päästötavoitteiden taakanjako EU-maiden kesken (päästökaupan ulkopuoliset sektorit, mukaan lukien Suomen tavoite), komission esitys kesäkuun lopussa
• Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyspolitiikka; komission esitys loppuvuonna
• Energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen, komission esitys loppuvuonna

Tulevat EU-päätökset vaikuttavat myös Suomen edellytyksiin päästä kiinni talouskasvuun, luoda työpaikkoja sekä kiriä kilpailijoita kiinni maailmalla.

EK seuraa energiaunionin päätöksenteon valmistelua tarkkaan ja vaikuttaa sen puolesta, että maamme erityispiirteet ja tarpeet tulisivat otettua huomioon. Resurssien vahvistamiseksi asiantuntijamme Kati Ruohomäki on siirtynyt työskentelemään maalis-huhtikuuksi EK:n Brysselin-toimistoon.

– Päästökaupan uudistuksista keskustellaan tiiviisti EU-foorumeilla, jonne myös EK tuo elinkeinoelämän viestiä. Päästökaupassa ilmaisjaon riittävyys parhaille toimijoille on meille keskeisin asia.

Eri tilaisuuksissa keskustelu on kiihtynyt myös jäsenmaakohtaisten päästötavoitteiden taakanjaon ja biomassan kestävyyskriteerin osalta, joista on tulossa komission ehdotukset. Molemmat teemat ovat Suomelle erittäin merkittävät.

Tutustu EU:n energiaunionin aloitteisiin tarkemmin EK:n muistiossa.