EU:n ja USA:n tietosuojasopu positiivinen uutinen

05.02.2016

EU ja USA ovat päässeet sopuun ns. Safe Harborin korvaavasta järjestelystä, joka luo puitteet henkilötietojen siirroille mannerten välillä. Uutinen on erittäin tervetullut, sillä datavirrat ovat kansainvälisen liiketoiminnan edellytys.

KaapelitEU:n komissio ja USA ovat päässeet sopuun uusista puitteista henkilötietojen siirroille EU:sta USA:han. Uuden yhteisen näkemyksen saavuttaminen tuli tärkeäksi, kun EU:n tuomioistuin totesi viime lokakuussa, että eurooppalaisten henkilötietoja ei ole enää mahdollista siirtää USA:han ns. Safe Harbor -järjestelyn nojalla.

–On positiivista, että EU ja Yhdysvallat ovat löytäneet yhteisen näkemyksen. Sujuvat maiden rajat ylittävät tietovirrat ovat tärkeitä kansainväliselle liiketoiminnalle, toteaa EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo.

EU:n tietosuojasääntelyn mukaan henkilötietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle ovat sallittuja pääsääntöisesti vain tilanteissa, joissa pystytään varmistamaan riittävä tietosuojan taso tietoja siirrettäessä. Nyt saavutetulla yhteisellä näkemyksellä pyritään vastaamaan tähän vaatimukseen.

EU:n komission julkisuuteen antamien tietojen mukaan USA:n kanssa saavutettu sopu sisältää useita tietosuojaa parantavia elementtejä. USA on esimerkiksi luvannut nimittää oikeusasiamiehen käsittelemään EU:n kansalaisten valituksia heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Tiedot sovusta täsmentynevät lähiviikkojen aikana, jolloin myös EU:n tietosuojaviranomaiset arvioivat sitä tarkemmin.

– On tärkeätä, että sopu uusista puitteista turvaa kansalaisten tietosuojan lisäksi oikeusvarmuuden yrityksille ja sujuvat mannertenväliset tietovirrat. EU-tuomioistuimen lokakuista tuomiota seurannut oikeudellinen epävarmuus on ollut haasteellista, sanoo Harjunheimo.

Prosessi etenee niin, että komissio valmistelee luonnoksen viralliseksi päätökseksi nyt saavutetun yhteisen näkemyksen pohjalta.

EU:n tietosuojaviranomaiset keskustelivat EU:n tuomioistuimen lokakuisen tuomion seurauksista ja saavutetusta sovusta kokouksessaan keskiviikkona. Viranomaiset aikovat arvioida uusia puitteita ja niiden merkitystä tarkemmin saatuaan siitä komissiolta yksityiskohtaisempaa tietoa.

Komission tiedote
EU:n tietosuojaviranomaisten tiedote
EK:n nettiuutinen: EU:n ja USA:n välille tarvitaan kestävät pelisäännöt tietovirtojen liikkumisesta