Euroopan elinkeinoelämä: EU-maiden ei tule päästää TTIP-mahdollisuutta käsistään

19.12.2014

EK:n ohella Iso-Britannian, Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan, Ruotsin, Tanskan ja Latvian elinkeinoelämän järjestöt ovat vedonneet EU-jäsenmaihin, jotta ne antaisivat tukensa USA:n kanssa käytäville neuvotteluille kauppa- ja investointisopimuksesta (TTIP).

Euroopan unionin jäsenmaiden on aika osoittaa sitoutumisensa USA:n kanssa käytävien kauppa- ja investointineuvotteluiden (TTIP) vauhdittamiseksi. Voitettavana on huomattavia hyötyjä niin työllisyyden kuin talouskasvun näkökulmasta.

TTIP-sopimuksen on arvioitu kasvattavan EU:n vuosittaista bruttokansantuotetta jopa puoli prosenttia eli vähintään 120 miljardia euroa, mikä auttaisi turvaamaan ja luomaan vientialoille tuhansia työpaikkoja.

Erityistä vetoapua TTIP tuo pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden vientihankkeita vaikeuttavat tällä hetkellä mm. EU:n ja USA:n erilaiset standardit ja kaksinkertaiset hyväksyntämenettelyt. Suurimpia voittajia ovat kuitenkin kuluttajat, jotka hyötyvät avoimemmasta ja kilpailukykyisemmästä transatlantisesta markkinasta.

Kuluneen vuoden aikana on käyty kiihkeää TTIP-keskustelua. On yhteinen tehtävämme varmistaa, että keskustelu perustuu faktoihin ja kiistattomiin todisteisiin.

TTIP on osa modernia ja tulevaisuuteen katsovaa kauppapolitiikkaa. Vetoamme EU:n jäsenmaiden hallituksiin, jotta ne tekisivät kaikkensa kunnianhimoisen sopimuksen aikaansaamiseksi USA:n kanssa: tavoitteena on tukea työllisyyttä, kasvua ja kilpailukykyä kaikissa EU-maissa. Tämä edellyttää, että TTIP:in avulla voidaan poistaa tuontitullit, avata keskeisiä palvelumarkkinoita, taata eurooppalaisille yrityksille pääsy kilpailemaan USA:n julkisista hankinnoista sekä karsia päällekkäisen sääntelyn aiheuttamaa tarpeetonta byrokratiaa.

Neuvotteluita on käyty 18 kuukautta. Nyt on EU:n johtajien aika antaa panoksensa, jotta Eurooppa tarttuu TTIP-sopimuksen mahdollisuuksiin. Uutta vastaavaa tilaisuutta maanosamme ei enää saa.

Tämän vetoomuksen allekirjoittajat edustavat yli 3,4 miljoonaa eurooppalaista yritystä, jotka tarjoavat työtä eri toimialoilla yli 55 miljoonalle EU-kansalaiselle.

John Cridland
Toimitusjohtaja, Confederation of British Industry

Dr. Markus Kerber
Toimitusjohtaja, Federation of German Industries (BDI)

Dr. Reinhard Göhner
Toimitusjohtaja, Confederation of German Employers’ Associations (BDA)

Michel Guilbaud
Toimitusjohtaja, Mouvement des Enterprises de France (MEDEF)

Daniel Kraus
Varatoimitusjohtaja, Confindustria

José María Lacasa
Pääsihteeri, Confederation of Employers and Industries of Spain (CEOE)

Carola Lemne
Director General, Confederation of Swedish Enterprise (SN)

Jyri Häkämies
Toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Karsten Dybvad
Director General and CEO, Confederation of Danish Industry (DI)

Liga Mengelsone
Toimitusjohtaja, Employers’ Confederation of Latvia (LDDK)