Hallinnointikoodista uusi soveltamisohje: kuinka poikkeamista tulee kertoa

20.01.2012

Uusi soveltamisohje kertoo, kuinka listayhtiön tulisi esittää hallinnointikoodia koskevat poikkeamat. Mitä paremmin corporate governance -järjestelmä toimii, sitä vähemmän on tarvetta lakisääteisille velvoitteille.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi  (Corporate Governance) perustuu ns. Comply or Explain –periaatteelle  (noudata tai selitä –periaate). Tämän mukaisesti yhtiö voi poiketa hallinnointikoodin yksittäisestä suosituksesta, kunhan se selostaa poikkeaman ja perustelee sen internetsivuillaan sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuosittain antamassaan selvityksessä.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on tänään julkaissut soveltamisohjeen, jossa yhtiöitä ohjeistetaan sen suhteen, miten poikkeamista tulee kertoa ja kuinka ne tulisi perustella.

EK:n asiantuntija Piia Vuotin mukaan on kaikkien etu, että  yritysten antamat selitykset ovat korkealaatuisia.

– Uusi soveltamisohje toivottavasti auttaa yrityksiä selittämään ja perustelemaan poikkeamia entistä informatiivisemmin ja perusteellisemmin. Kun Comply or Explain –periaatetta noudatetaan huolellisesti, turvataan sen säilyminen olennaisena osana yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

EU:n komissio tunnustaa Comply or Explain –periaatteen osana  corporate governance -järjestelmää.  Komissio ei kuitenkaan pidä poikkeamia koskevien selitysten laatua nykyisin riittävänä. Huomiota on kiinnitetty niiden yleisluonteisuuteen ja vähäiseen informaatioarvoon.  Tästä syystä komissio harkitsee lisäsääntelyä asiasta.

Hallinnointikoodin soveltamisohje (pdf).

Lisätiedot:
Asiantuntija Piia Vuoti, EK, puh.  044 5770403 , etunimi.sukunimi@ek.fi