Heinäkuinen tiedonanto energiatehokkuudesta osaksi 2030 energia- ja ilmastopakettia

Energiatehokkuudesta julkaistiin heinäkuun lopulla tiedonanto, jossa komissio analysoi sekä 2020-tavoitteen saavuttamista että esitti energiatehokkuustavoitetta vuodelle 2030. Lisäksi energian käytön tehostamismahdollisuuksia arvioitiin eri sektoreilla kuten rakennukset, teollisuus ja liikenne.

EU on sitoutunut tavoittelemaan 20 prosentin energian käytön tehostumista vuonna 2020 verrattuna 2007 arvioituun perusuraan. Tehostuminen on määritelty absoluuttisena energian säästönä. Komissio arvioi, että EU saavuttaa 18–19 prosenttia tavoittelemastaan energian säästöstä nykytoimin. Kiihdyttämällä jo sovittujen toimien täytäntöönpanoa EU:n on mahdollista komission mukaan saavuttaa 20 prosentin tavoite.

Komissio ehdottaa energiatehokkuudelle 30 prosentin tavoitetta verrattuna perusuraan vuonna 2030. Ilmastovaikutusten lisäksi komissio perustelee tavoitteen kunnianhimoisuutta energiaturvallisuudella ja omavaraisuudella. Komissio viittaa kuitenkin omaan vaikutusarvioonsa, että 25 prosentin tavoite olisi kustannustehokkain, kun pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Komissio on arvioinut, että vuosittainen kokonaiskustannus nousee 2 miljardista 20 miljardiin, jos tavoite nousee 25 prosentista 30 prosenttiin.

EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettia käsitellään seuraavaksi lokakuun lopun huippukokouksessa, jossa todennäköisesti tehdään päätöksiä ilmastotavoitteiden lukumäärästä, sitovuudesta ja tasosta. Elinkeinoelämä kannattaa nykymallin reivaamista kustannustehokkaampaan suuntaan eli keskittymistä yhteen tavoitteeseen, hiilidioksidin vähentämiseen. Tämä tuottaa parhaan lopputuloksen.