Hiilivuototoimet tarpeen nyt ja jatkossa

Päästökauppajärjestelmää ollaan uudistamassa osana EU:n energia- ja ilmastopakettia 2030 – nämä muutokset astuvat voimaan vuonna 2021. Ilmastonmuutoksen kannalta merkittävää on hiilivuodon torjuntatoimien jatkuminen ja parantaminen. Näitä on jatkettava, kunnes riittävän tasapuolinen kattava ilmastosopimus saadaan toimintaan. Hiilivuodon seurauksena tuotanto ja päästöt siirtyvät EU:n ulkopuolelle lisäten päästöjä maailmanlaajuisesti.

Euroopan komission pyynnöstä myös EK toimitti näkemyksensä päästökaupan uudistamiseen. Pääsääntönä tulisi olla parhaiden toimijoiden kannustaminen eli näiden tulisi välttyä päästökaupassa lisäkustannuksilta. Päästöoikeuksien jako perustuu tehokkuusvertailuun, mutta joillakin toimialoilla vertailuarvot ovat osoittautuneet epärealistisiksi. Nämä pitäisikin määrittää uudelleen seuraavaa kautta varten.

Päästökauppajärjestelmä aiheuttaa myös epäsuoria kustannuksia, lähinnä sähkön hinnan nousua. Teollisuusyrityksille nämä kustannukset tulisi kompensoida vuoden 2020 jälkeen mieluiten EU-laajuisella, päästökaupan sisäisellä menettelyllä. Nykykaudella mahdollista on kansallinen kompensointi, jota on hyödynnetty jo seitsemässä Euroopan maassa. Elinkeinoelämä onkin laatinut yhteisen kannanoton, jotta tämä kompensointijärjestelmä saataisiin nopeasti käyttöön myös Suomessa Euroopan sisäisen kilpailuvääristymän minimoimiseksi.