Innokampus haastaa nuoret bisnesajatteluun

06.08.2015

Innokampus on vuonna 2010 startannut innovaatiohanke, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten oppilaitosten yritysyhteistyötä ja sitä kautta luoda pohjaa koko yhteiskunnan menestykselle.

Tavoite on kova: yli miljoonan suomalaisen opiskelijan aktivointi luovaan bisnesajatteluun.

InnokampusRami_Jaakko_promokuva

Innokampuksen Rami Saarniaho ja Jaakko Kivistö

– Suomessa on yli 1,2 miljoonaa opiskelijaa perusasteella, lukioissa ja ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Koulutuksessa on kyllä satsattu yrittäjyyteen ja yritysten perustamiseen liittyen, mutta opiskelijat pitävät opetusta turhan teoreettisina, Innokampuksen toimitusjohtaja Rami Saarniaho kertoo.

”Bisnesajattelu ei synny koulunpenkillä”

Saarniaho ei usko luovan bisnesajattelun opiskeluun koulunpenkillä, vaan luottaa käytännössä oppimiseen. Idea Innokampuksesta syntyi kun Saarniaho huomasi, että nuorten bisnesajattelua kehittäville projekteille oli tarvetta.

– Sellainen ylhäältä alaspäin tuleva opetus ei innosta opiskelijoita riittävästi. Me pyrimme luomaan innostuneiden toimijoiden verkoston, joka toimii alhaalta ylöspäin ja näyttää yhteiskunnalle millainen potentiaali nuorissa on: mitä he oikeasti haluavat tehdä ja millaisiin suorituksiin he innostuksessaan kykenevät.

Innokampuksen oppilaitosverkostot ovat laajat ja kattavat jo lähes koko Suomen. Ideointi ja workshop-muotoinen toiminta tapahtuu suoraan kouluissa Innokampuksen työntekijöiden opastuksella.

– Emme järjestä opiskelijatapahtumia toreilla, vaan toimimme itse oppilaitoksissa. Koulujen omaa toimintaa ei kuormiteta, vaan nuoret asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumat.

Yhteistyökumppaneina mielenkiintoisia yrityksiä

Innokampus ei ole julkishallinnon hanke, vaan se toimii liikemaailman ehdoilla. Yhteistyökumppanit ostavat palveluja yleensä samaan tapaan kuin miltä tahansa muulta B2B-markkinalta.

– Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme tilaisuuden viedä haasteitaan nuorten ratkaistavaksi, Saarniaho kiteyttää Innokampuksen liikeideaa.

Yrityksillä on kiinnostusta nuorten vetämään palvelu- tai tuotekehitykseen, sillä ideat ovat usein raikkaita ja ennakkoluulottomia.

Yhteistyökumppaneiksi ovat lähteneet muun muassa Samsung, DNA ja LähiTapiola. Yritys saattaa olla kiinnostunut tilaamaan Innokampukselta esimerkiksi 140 oppilaitosta kattavat workshopit, joissa opiskelijat pääsevät ideoimaan, hiomaan ja lopulta esittämään ratkaisunsa yritysjohdolle.

– LähiTapiola halusi haastaa nuoria uusien palvelutuotteiden kehittämisessä. Esimerkiksi siinä, miten kivijalkaliikkeen palvelukokemus voidaan tuoda virtuaaliseen ympäristöön. Nuorten esittämät ratkaisut olivat hyviä ja vakuutusyhtiössä oltiinkin kiinnostuneita ottamaan tekijöitä töihin suoraan lukionpenkiltä, Saarniaho hymyilee.

Mukana toiminnassa on tällä hetkellä parisenkymmentä yritystä, jotka ovat pääosin kotimaisia. Mukaan on valikoitunut erityisesti sellaisia yrityksiä, joiden toiminta kiinnostaa nuoria.

Lisäksi julkishallinnon toimijoista Tekes tukee Innokampuksen palveluden kansainvälistä levittämistä.

Tavoiteryhmänä kaikki suomalaiset

Kun Innokampus starttasi muutama vuosi sitten Innolukiona, kohderyhmänä olivat nimensä mukaisesti lukiolaiset. Innolukio otettiin hyvin vastaan ja hanke levisi ympäri Suomen vauhdikkaasti.

Innoagentti Matilda esittelee Innokampusta ja ideointimetodeja lukiolaisille.

Innoagentti Matilda esittelee Innokampusta ja ideointimetodeja lukiolaisille.

– Päätimme avata hankkeen kattamaan koko toisen asteen. Ammattikouluista löytyy nuoria, jotka haluavat nimenomaan konkreettisia ratkaisuja siihen, miten oma osaaminen kaupallistetaan ja tuotteistetaan, Saarniaho toteaa.

Vuonna 2013 toiminta laajennettiin Innokampukseksi, jonka toimintaan kuuluu nykyisin Tartu ideaan -kilpailu ja bisnesajattelua kehittävä Innoklubi toisen asteen opiskelijoille sekä pilotointivaiheessa oleva Innokoulu peruskoululaisille. Saarniaho uskoo että toiminnassa olisi potentiaalia laajentaa tulevaisuudessa tavoittamaan myös aikuisia.

– Tavoitteenamme on löytää vahvoja kumppaneita, jotta pystytään luomaan opiskelijalle tai lopulta kelle tahansa suomalaiselle yksi luukku, josta löytyy kaikki ne avun, tuen ja vertaisryhmäverkoston palvelut, joita luovaan bisnekseen tarvitaan.

Omassa toiminnassa luotetaan nuorten osaamiseen

Innokampus työllistää ja vastuullistaa nuoria osaajia myös itse. Yksi heistä on keväällä valkolakin saanut Jaakko Kivistö, joka on ehtinyt olla mukana toiminnassa jo vuoden verran. Kivistö on mukana workshop-toiminnan järjestämisessä kouluissa sekä yritysyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä.

– Innokampus on ollut hieno tilaisuus päästä rakentamaan verkostoja yrityselämään ja tekemään ihan oikeita töitä. Lukioissa ei ollut käytännössä yhtään case-opintoja, mutta täällä pääsee tapaamaan yritysjohtajia ja hiomaan myyntitaitoja tosipaikoissa, Kivistö iloitsee.

Kivistö on erityisen tyytyväinen siihen, että omaa CV:tä on päässyt kartuttamaan jo nuorella iällä. Saarniaho uskoo nuoriin työntekijöihinsä ja antaa päteville tyypeille vastuuta.

– Näitä juttuja ei kirjoista opi: me uskomme kentällä oppimiseen. Nuorissa on paljon energiaa ja uutta ajattelua, joka yhdistettäessä kokemukseen synnyttää voittajatiimejä, Saarniaho tähdentää.

Lisätietoja:

Innokampuksen kotisivut: www.innokampus.fi

Teksti: Tuuli Pohjola