Kasvuyritysten määrä laski, työllisyysvaikutus vahvistui

16.05.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti keskiviikkona 16.5. Kasvuyrityskatsauksen 2012. Se valottaa kasvuyrittäjyyden edellytyksiä ja trendejä Suomessa. Katsaus tuo kasvuyrittäjyyspolitiikan valmisteluun ja toimenpiteiden seurantaan tarvittavaa analyyttista otetta.

Suomessa oli 668 nopean kasvun yritystä vuosina 2007 – 2010. Ne loivat 51 542 työpaikkaa. Edellisvuodesta kasvuyritysten määrä laski 23:lla, mikä selittyy globaalilla talouden laskulla. Keskimääräisen kasvuyrityksen työllisyys lisääntyi 116 hengellä tarkastelujaksolla, mikä on selvästi viimevuotista 74 hengen kasvua enemmän.

Kasvuyrityksillä on työllistämisen lisäksi hyvin merkittävä rooli tarkasteltaessa myös yritysten liikevaihtoa ja jalostusarvoa.

– Kasvuyritykset ovat kaikenkokoisia ja -näköisiä, mutta tyypillisesti ne ovat muita yrityksiä nuorempia, pienempiä ja osaamisintensiivisempiä, tiivistää EK:n yrittäjyysasiantuntija Kimmo Hyrsky.

Yritysten kasvu välttämätöntä

Talous taantuu ilman kasvuhakuisia yrityksiä. Yritysten kasvulla on merkittäviä suoria työllisyysvaikutuksia, mutta talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta kasvuhakuiset yritykset ovat erityisen tärkeitä myös niiden epäsuorempien yritysrakenteiden ja luovaan uudistumiseen liittyvien vaikutusten johdosta.

– Uusien kasvuhakuisten yritysten perustaminen ja parhaiden jo toimivien yritysten muita rivakampi kasvu ovat pitkällä aikavälillä taloudellisen hyvinvoinnin välttämättömiä perusedellytyksiä, toteaa Hyrsky.

Katsauksen yhtenä erityisteemana olivat kohtuullisen kasvun yritykset (nice growth firms), jotka ovat Kalifornian yliopiston professorin Martin Kenneyn mukaan Suomessa kokonaisuutena yhteiskunnallisesti hyvin merkittäviä kasvun lähteitä, joiden potentiaalia tulisi jatkossa hyödyntää entistä enemmän.

Kasvuyrittäjyyspolitiikan seurantaa tiivistetään

Jatkossa kasvuyrittäjyyskatsausten avulla seurataan hallituksen maaliskuussa 2012 kehysriihessä hyväksymän rakenteellisten uudistusten ohjelman eli kasvuohjelman edistymistä ja vaikutuksia. Kehyspäätöksen yhteydessä sovittiin muutamista, erityisesti uusien ja pk-yritysten kasvua, innovointia ja pääomarahoituksen saantia tukevien verokannustimien säätämisestä.

Kasvuyrityskatsaus 2012

Lisätietoja:
Kimmo Hyrsky, asiantuntija
p. 09 4202 2520
etunimi.sukunimi@ek.fi