Kiinalaiset korkeakouluopiskelijat ja suomalaiset yritykset yhteen 17.9.

06.09.2013

”Match made in heaven”, kommentoi pääministeri Jyrki Katainen suomalaisten ja kiinalaisten yhteistyöpotentiaalia. Team Finlandin Kiina-yhteistyössä päästään sanoista tekoihin Talent Match goes China –rekrytointitilaisuudessa.

Pääministeri Jyrki Katainen peräänkuuluttaa suomalaisilta yrityksiltä aktiivista otetta. Maassamme asuu 2 000 kiinalaista korkeakouluopiskelijaa ja jatko-opiskelijaa, joiden lahjakkuutta tarvitaan sekä kotimaan työelämässä että vientiyritysten avainhenkilöinä Kiinassa. ”Jos yrityksiin saadaan rakennettua hyvät peliketjut, Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet päästä kiinni Kiinan-markkinoihin niin cleantechin kuin kaupunki-infran ja  terveyspalveluiden alueilla”.

Kiinan-osaajien rekrytointiin ja verkostojen rakentamiseen tarjoutuu mahdollisuus Talent Match goes China! -tapahtumassa ti 17.9. Wanhassa Satamassa. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu 10.9. mennessä.

Uudet kiinalaiset myyvät ja innovoivat

Millaisia osaajia Kiina sitten tarjoaa? Tyypillisen huippuosaajan profiili on muuttumassa, kertoo Jocy Ma, joka toimii Suomessa asuvien kiinalaisalumnien järjestössä (CSSA-Espoo ry):
– ”Vielä pari vuotta sitten länsimaiseen yritykseen rekrytoitava kiinalainen oli tyypillisesti teknisten alojen ammattilainen, jolle riitti työpaikka suuressa yrityksessä. Nyt uusin sukupolvi on entistä määrätietoisemmin tekemässä uraa ja tähtäämässä myös johtotehtäviin. Nuoret kiinalaiset ovat aiempaa myyntisuuntautuneempia, mikä on erinomainen uutinen suomalaisille. Myyntiosaamista tarvitaankin, koska entisestä alihankintamaasta on tulossa yhä useammin suomalaisten kohdemarkkina”.

Jocy Ma kommentoi uuden kotimaansa born global –yrityksiä: ”Ainakin Otaniemestä katsottuna tuntuu siltä, että kaikissa start-up-yrityksissä on jo kiinalaisvahvistuksia. Kiinalaisista osaajista on suomalaisyrityksille kuitenkin usein eniten hyötyä paikan päällä Kiinassa”.

Pärjääkö Suomen työelämässä englannilla?

Wärtsilä ja StoraEnso ovat kehittäneet jo vuosien ajan prosesseja, joilla sekä rekrytoidaan Kiinan-osaajia että huolehditaan heidän urakehityksestään konsernin sisällä.  ”Kiinalaiset kollegamme ovat meille korvaamattomia, kun he toimivat organisaatiomme sillanrakentajina”, sanoo Stora Enson HR-johtaja Malin Bendz. ”He ovat Kiinan-liiketoiminnassa tarvittava liima, joka tuo yhteen eurooppalaisen ja aasialaisen yrityskulttuurin”. Wärtsilän HR-johtaja Päivi Castrén korostaa monimuotoisuuden merkitystä innovoinnille. ”Jotta voimme onnistua globaaleilla markkinoilla, tarvitsemme lahjakkaan läpileikkauksen eri kansallisuuksia, kulttuureja, osaamisalueita, persoonia”.

Suomalaisyrityksen kannattaa myös vakavasti harkita, missä määrin on varaa edellyttää suomen kielen taitoa ulkomaalaistaustaiselta vahvistukselta. Suomessa opiskelevat kiinalaiset harmittelevat, kun monet työmahdollisuudet menevät sivu suun kielitaitovaatimusten takia.

Puheenvuorot kuultiin Talents Available: Tapping the talent pool for global growth –tapahtumassa 5.9.2013.

Lisätiedot:
Talent Match goes China
Kiinalaisalumnien järjestö CSSA-Espoo ry