Koronan suojavarustepulaan reagoitava nyt!  

Suojavarusteiden pulasta on tullut jo vakava uhka koronakriisin hoidolle. EK kiirehtii valtiota tehostamaan hankintojaan markkinoilta niin Suomesta kuin maailmalta. Lisäksi EK on jäsenliittoineen selvittänyt TEM:n aloitteesta kotimaisen tuotannon käynnistämismahdollisuuksia. 

Hengityssuojia, hanskoja ja suojavaatteita koskeva pula on jo nyt todellisuutta. Tilanne on hälyttävä, kertoo EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara 

”Olen saanut yhteydenottoja niin lääkäreiltä kuin hoitajilta, joiden mukaan suojavarusteista on pulaa sekä julkisella että yksityisellä puolella terveys- ja sosiaalialalla. Esimerkiksi kertakäyttöisiä suojavarusteita joudutaan puhdistamaan ja uudesti käyttämään. Vastaavia ongelmia on myös hoivapuolella.” 

Näin ei voida jatkaa, korostaa Rytivaara. Jo työturvallisuuslaki edellyttää, että työntekijälle on voitava tarjota turvallinen työympäristö.  

Rytivaaran mukaan on myös tärkeää tarkastella terveydenhoidon resursseja kokonaisuutena. Julkisen puolen kuormittuessa on sitä tärkeämpää, että yksityinen terveydenhoito toimii täydellä kapasiteetilla. Sen toimintakykyä ei ole varaa riskeerata suojavarustepulan takia. 
 

Hygienia on välttämättömyys myös muilla aloilla

Markku Rajamäki

Julkisuudessa on puhuttu paljon Suomen ainutlaatuisesta huoltovarmuusreservistä. Sen varaan ei kuitenkaan voi laskea, arvioi yritysturvallisuudesta vastaava johtava asiantuntija Markku Rajamäki: 

Käsityksemme mukaan huoltovarmuusreserviä käytetään ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon ja siellä erityisesti erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Tarvitsijoita on kuitenkin muitakin. Näen tässä tilanteessa erittäin tärkeänä, että esimerkiksi ruokahuollon häiriöttömyys kyetään turvaamaan.  

Suojavarusteet ovat välttämättömiä myös päivittäistavarakaupassa, kemianteollisuuden eri aloilla tai vaikkapa kiinteistöpalveluissa, joiden työntekijöitä tarvitaan pitämään arkiympäristömme hygieenisenä ja turvallisena, Rajamäki muistuttaa.   

Varmuuden saaminen siitä, että suojavarusteita riittää kaikkiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin tarpeisiin, on yhteinen asia ja myös henkiselle kriisinkestävyydellemme tärkeää.  

Yritykset näkevät saatavuusongelmat arjessaan: monien koronatuotteiden hinnat ovat nousseet pilviin, ostoja säännöstellään tai tuotteet ovat loppuneet. Moni on lähtenyt tekemään hankintoja  suoraan esimerkiksi Kiinasta, mihin on liittynyt taas uusia epävarmuuksia. Jo viikko sitten tehdyssä koronakyselyssä 65 prosenttia suojavarusteita käyttävistä yrityksistä kertoi olevansa huolissaan niiden saatavuudesta.  

Tavoitteena kotimaisen tuotannon käynnistäminen

Jannika Ranta

EK:n johtopäätös asiasta on yksiselitteinen, kertoo asiantuntija Jannika Ranta: 

”Nyt on käännettävä kaikki kivet, jotta suojavarusteita saadaan hankittua lisää ja nopeasti. Ensinnäkin on tehostettava hankintoja ulkomailta valmiilta markkinoilta. Tämän rinnalla tulee toimia kuten muutamat ketterät yritykset ovat jo tehneet: ylösrakentaa nopeasti uutta kotimaista tuotantoa”. 

EK on ollut työ- ja elinkeinoministeriön kumppanina hankkeessa, jossa kartoitettiin kotimaista valmistuskapasiteettia suojavarustetuotannon käynnistämiseksi.  

”Olemme tavoittaneet jäsenliittojemme kautta niitä yrityksiä, jotka voisivat aloittaa esim. suu-nenäsuojaimien, hengityssuojaimien ja suojavaatteiden valmistuksen mahdollisimman nopeasti. ”

Hankkeen kartoitusvaihe on päättynyt, kertoo Ranta:

”Mukaan on saatu riittävästi varteenotettavia yrityksiä ja nyt edetään niiden evaluointivaiheeseen. Tuotteiden on edelleen täytettävä tarvittavat turvastandardit, joiden arvioinnissa apuna on VTT. 

Lue EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaran blogikirjoitus uuden vasta-ainetestauksen tärkeydestä.