Koulutusviennistä kannattaa tehdä menestyvää bisnestä

04.11.2013

Korkeakouluille esitetään mahdollisuutta myydä Suomessa tutkintokoulutusta EU:n ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisille. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on jo pitkään kannattanut tänään valmistuneen koulutusvientiselvityksen ehdotuksia.

– Suomen koulutusosaamisen arvostusta kannattaa hyödyntää, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Lähes kaikki muut maailman maat, niiden mukana naapurimaamme Ruotsi ja Tanska, ovat jo pitkään tarjonneet maksullista tutkintokoulutusta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille.

– Kilpailijamaiden etumatka pitää kiriä umpeen, koska kysyntää on paljon ja Suomella on mahdollisuudet luoda myös koulutuksesta menestyvä vientituote. Tämä edellyttää kuitenkin pikaista lainsäädännön muutosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tämän syksyn aikana tehdyssä koulutusvientiselvityksessä on esitetty keinoja, joilla  Suomikin pääsisi hyötymään maailmalla kasvavasta koulutusosaamisen kysynnästä.

– Tutkintomyynnissä liikkuvat koulutusviennin suurimmat volyymit. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö käytännössä estää sen. Voimassa on kyllä maksullisuuskokeilu, mutta sen ehdot ovat niin kehnot, että se oli tuomittu epäonnistumaan jo etukäteen, sanoo Häkämies.

Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen muut kuin ylempään tutkintoon johtavat koulutukset rajattiin kokeilussa pois. Osa korkeakouluista meni siihen mukaan, osa ei. Suomeen syntyi maksutonta ja maksullista koulutusta rinnakkain ja samalla kokeilu esti pitkäjänteiset investoinnit koulutusviennin tehostamiseen. Kokeilu loppuu ensi vuonna, eikä sen jatkosta eikä ehtojen korjaamisesta ole vieläkään päätöksiä.

– Nyt korkeakouluille tulee sallia myös tutkinnostaan maksavien opiskelijoiden vastaanottaminen, sillä Suomen nykykäytäntö on kansainvälisesti outo poikkeus.

– Menettelyä on muutettava myös siksi, että taloudelliset resurssit ovat myös korkeakouluissa niukat. Me emme ole niin rikas maa, että voisimme tarjota korkeakoulutuspalvelut ”ilmaiseksi” kaikille lähes ainoana maana maailmassa, Häkämies muistuttaa.

*************

Selvitysryhmä luovutti Koulutusviennin toimenpideohjelman opetusministeri Krista Kiurulle maanantaina 4.11.2013.
Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote