Koulutusvientiin ideoidaan kumppanuuksia – ensi vuonna deittaillaan

01.12.2015

– EK järjestää tänään  1.12. vientiyrityksille ja korkeakouluille  koulutusvientiä koskevan keskustelutilaisuuden Etelärannassa. Ensi vuonna jatkamme koulutustoimialan ja muiden toimialojen välistä matching-toimintaa kumppanuuksien kehittämiseksi ja laajentamiseksi, lupaa EK:n koulutuspolitiikan asiantuntija Marita Aho.

Maailmalla on valtava kysyntä osaamisesta. Koulutusmarkkina kasvaa kohisten ja globaalisti koulutusmenojen arvioidaan olevan 8 000 miljardia dollaria vuonna 2020. Suomalaisetkin koulutusorganisaatiot pääsevät jatkossa paremmin hyödyntämään tätä kysyntää, koska myös tutkintoon johtavan koulutuksen myynti suomalaisissa oppilaitoksissa sallitaan ensi vuoden alusta EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

– Täydennyskoulutuksen ja koulutusjärjestelmien kehittämisen sekä oppimista tukevien teknologioiden ja sovellusten myynti on ollut mahdollista jo nyt. Tutkintoon johtava koulutus on kuitenkin suosituinta.   On erinomaista, että suomalaiset pääsevät markkinoimaan myös sitä, toteaa Aho.

Toimialojen välinen yhteistyö vauhdittaa vientiä

Eri toimialojen välinen yhteistyö on mahdollisuus vauhdittaa vientiä. Kun oppilaitokset myyvät tutkintokoulutusta kansainvälisille opiskelijoille Suomessa, niiden on hyvä sopia yhteistyöstä eri alojen yritysten kanssa harjoittelupaikkojen tarjoamisesta. Kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole ennestään samanlaisia verkostoja kuin kotimaisilla kollegoillaan. Harjoittelupaikan saaminen ilman apua voi olla haasteellista.

– Koulutustoimialan ja muiden toimialojen yhteistyö tuottaa synergiaa myös perinteisemmässä vientitoiminnassa ja kansainvälistymisessä, jossa tuotteita ja palveluja myydään ja toimintoja perustetaan Suomen ulkopuolelle, kertoo EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.

Koulutusala ja teollisuus- tai palveluyritys voivat solmia kumppanuuksia ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseksi kansainvälistymisen kohdemaassa, jotta vientituotetta osataan siellä käyttää tai tuottaa. Esimerkiksi  hammashoitolaitteita yli 120 maahan vievä Planmeca Oy kouluttaa Turun yliopiston kanssa perustamansa yhteisyrityksen avulla alan ammattilaisia ympäri maailmaa.

Koulutusyhteistyötä voidaan tarvita ennen uusien osaajien rekrytointia tai jo olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Osaamisen kehittäminen on keino myös sitouttaa henkilöstöä kehittyvillä markkinoilla. Siellä koulutetuilla on varaa valita avoimista työpaikoista.