Laatu yliopistojen rahoituskriteeriksi entistä suuremmalla painoarvolla

07.03.2014

Yliopistojen rahoitusmallia tarkistetaan vuoden 2015 alusta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ottanut kantaa asiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksiin. Rahoitusmalli muuttuisi niiden perusteella lähinnä uuden opiskelijapalautemittarin myötä sekä julkaisuista myönnettävän rahoituksen kriteereiden osalta. EK:n mielestä rahoitusmallia pitäisi uudistaa järeämmin.

EK :n mielestä opiskelijapalaute voi olla jatkossa mukana rahoitusmallissa. Olisi kuitenkin välttämätöntä saada rinnalle työnantajapalaute vähintään samalla painoarvolla. EK vaatii myös selvitystä siitä, olisiko työllistymisen painoarvoa syytä nostaa. Myös laadullisen työllistymisen mittaristoa pitää kehittää.

Työryhmä on valmistellut yksityiskohtaisesti opiskelijapalautteen kysymyspatteristoa. EK vaatii siihen täydennyksiä.

– Opiskelijoilta pitää ehdottomasti selvittää myös, millä tavalla yliopisto on sisällyttänyt opetukseen yritysyhteistyötä ja tarjonnut kontakteja työelämään jo kandivaiheessa.  Yliopisto-opinnot pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon, mutta vähintään yhtä tärkeää on kytkeä teoria käytäntöön. Tämä on kriittistä myös opiskelumotivaation kannalta, toteaa EK:n korkeakoulutuksen asiantuntija Marita Aho.

Työryhmän ehdotuksen perusteella tutkimustoiminnan rahoitusmalli ei nykyisellään kannusta riittävästi kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen tuottamiseen. Tästä johtuen EK kannattaa laskentamekanismien muuttamista.

– Julkaisemisessa tulee tähdätä kansainvälisesti vertaisarvioitujen julkaisujen tuottamiseen, mutta tutkimustoiminnassa tulee yritysyhteistyöstäkin palkita. Korkea tieteellinen laatu ja elinkeinoelämärelevanssi on mahdollista sovittaa yhteen – tästä on paljon kansainvälisiä vertailukohtia olemassa, toteaa EK:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntija Jari Konttinen.

Lue EK:n lausunto