Liikennepoliittinen selonteko toi vain vähän konkretiaa yritysten kilpailukyvylle

13.04.2012

Liikennepoliittinen selonteko sisältää useita hyviä linjauksia koskien erityisesti liikenneväylien suunnitteluperiaatteita. Sen sijaan konkreettiset toimenpiteet yritysten logistisen kilpailukyvyn parantamiseksi jäävät jatkotöiden varaan.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 12.4. liikennepoliittisen selonteon, jossa esitetään liikenneverkkojen investointien painopisteen siirtämistä pieniin investointeihin ja ylläpitoon. Pienten investointien lisärahoitus on tarpeen, mutta myös suuria kokonaisuuksia jää odottamaan seuraavia hallituskausia.

EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo pitää erinomaisena linjausta, jossa tarkastellaan kokonaisten yhteysvälien kehittämistä kustannustehokkaampien ja käyttäjälähtöisempien ratkaisujen löytämiseksi. Näin löydetään tehokkaimmat toimet liikenteen sujuvoittamiseksi.

Tällä hallituskaudella käynnistettävistä uusista liikenneinvestoinneista päätettiin jo hallituksen kehysriihen yhteydessä. Seuraavan kymmenvuotiskauden kehittämiskohteet koskevat keskeisiä pääväyliä ja kaupunkiseutuja, joille elinkeinoelämän tarpeetkin painottuvat.

Liikenneväylien rahoituksesta on perusteellinen analyysi, mutta uusia avauksia ei selonteossa tehdä. Sen sijaan perinteistä valtion talousarviorahoitusta joustavoitetaan. Haapasalon mukaan on syytä laajentaa mahdollisuuksia, joissa julkisen ja yksityisen sektorin erilliset ja yhteiset rahoitusjärjestelyt tulisivat kiinnostaviksi.

Yrityksille logistiikkakustannukset on keskeinen kilpailukykytekijä. Tämä jäi liian vähälle huomiolle sekä hallituksen kehysriihessä että liikennepoliittisessa selonteossa. Toistuvat ja päällekkäiset lisäkustannukset ovat ajamassa suomalaiset yritykset kipurajoille. Kustannuskuormaa tulee sekä kansallisista päätöksistä että EU-velvoitteista.

Näihin avoimiin kysymyksiin on tärkeää löytää ratkaisuja jatkotöissä, joista tärkeimmät ovat merenkulun strategia sekä liikenteen maksujen ja verojen kokonaistarkastelu. Ne tulee tehdä kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, toteaa Haapasalo.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo
puh. 09 4202 2548
etunimi.sukunimi@ek.fi