Liikenneväylistä yksituumainen huoli eduskunnassa

Kansanedustajista koostuva työryhmä tarkasteli liikenneväylien kunnostusta ja kehittämistä. Liikenneväylien korjaustarve kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Työryhmän mukaan suunnan muutokseen ja väylien korjaamiseen tarvitaan 200 miljoonan euroa lisää vuodessa.

Työryhmä linjaa, että liikenneväylät rahoitetaan jatkossakin valtion talousarviosta. Talousarviota voidaan täydentää uusilla rahoitusmalleilla, kuten elinkaarirahoitus, valtion sisäinen laina, liikennerahasto ja hyötyjä maksaa -malli.

– Nämä ovat tervetulleita ehdotuksia nyt, kun katse kääntyy seuraavalle hallituskaudelle, toteaa johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta. Sen sijaan työryhmä ei ota kantaa isompien väyläinvestointien rahoitustasoon.

Ehdotuksen parasta antia on liikenneverkon suunnittelun uudistaminen käsittämään kolmen hallituskauden jakso eli 12 vuotta. Pitkäjänteisellä suunnittelulla on merkitystä yrityksille, kun ne tekevät omia ratkaisujaan muun muassa liiketoiminnan sijainnista ja investoinneista. Tähän asti Suomessa on edetty neljän vuoden sihdillä, joka on aivan liian lyhyt.

Tulevat kansanedustajat ja hallitus saavat tästä ehdotuksesta varsin realistisen tilannearvion liikenneväylistä sekä niiden kunnosta ja kehittämistarpeesta.