Liiketoimintaan lisäpotkua vähävaraisilta markkinoilta

03.04.2012

Talouskasvun painopisteen siirtyessä kehittyviin maihin ja siirtymätalouksiin, liiketoiminnan kehittämisen ja viennin perinteiset mallit ovat murroksessa. Myös perinteinen kehitysyhteistyö muuttaa muotoaan. Huomiota on kiinnitetty sellaisten toimintatapojen kehittämiseen, joilla vähävaraisille markkinoille suunnatuilla tuotteilla, palveluilla ja liiketoimintamalleilla voidaan helpottaa köyhyyden tuomia ongelmia, mutta samalla myös luoda uutta liiketoimintaa kehittyneiden maiden yrityksille.

Vähävaraisilla markkinoilla (ns. Base of the Pyramid, BOP) on kysyntää uusille tuotteille ja palveluille – kaiken kaikkiaan puhutaan yli kolmen tuhannen miljardin euron potentiaalisesta ostovoimasta. Menestyksekäs liiketoiminta vähävaraisilla markkinoilla tarvitsee kuitenkin uudenlaista kehittämisotetta, jossa tulee huomioida radikaalistikin poikkeavat olosuhteet, kulttuuriset seikat sekä käyttäjätarpeet. Ratkaisujen täytyy olla myös edullisia ja usein monikäyttöisiä.

– Vähävaraiset markkinat tarjoavat myös suomalaisyrityksille loistavia mahdollisuuksia. EK on mukana Aalto-yliopiston vetämässä BOP Service -hankkeessa, jossa pyritään rakentamaan kansallinen toimintamalli ja yhteistyöverkosto liiketoiminnan kehittämiseksi BOP-markkinoilla, toteaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen.

Osana BOP Service -hanketta järjestetään 20.4. tilaisuus, jolla edistetään suomalaisyritysten kykyä luoda uutta ja kannattavaa liiketoimintaa vähävaraisilla markkinoilla.

Tilaisuudessa tuodaan esille tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen liittyviä konkreettisia yritysesimerkkejä, mukana mm. Danone Puolasta ja Nokia. Saksalaisen Endevan johtaja Christina Gradl esittelee BASFin ja Sumitomo Chemicalin haasteita ja ratkaisuja liiketoiminnan skaalaamiseen liittyen. Lisäksi Aalto -yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme kertoo BOP -liiketoimintamalleille tyypillisiä menestystekijöitä, esimerkkeinä mm. Grunfos Lifelink, Cemex, ITC eChoupal ja MyC4.

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisyrityksille, teema-alueina muun muassa uusiutuvat energiat ja energiatehokkuutta edistävä toiminta, terveys ja hyvinvointi, vesi ja jätehuolto sekä innovatiiviset oppimis- ja ICT-ratkaisut.

Commercialization and scaling up inclusive business in emerging markets
Perjantai 20.4.2012, klo 8.30-16.00
FINPRO, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki

Tapahtuma on maksuton ja englanninkielinen