Luottamusindikaattoreissa pieni notkahdus alaspäin, mutta trendi loivasti nouseva

28.11.2016

Marraskuussa tapahtui aavistuksen notkahdus kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattoreissa. Teollisuuden, rakentamisen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat hieman edelliskuusta, palvelualojen luottamus sinnitteli lähellä keskiarvoaan, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Teollisuuden luottamusindikaattorin marraskuun saldoluku on -4. Lokakuun lukema tarkistui ylöspäin lukemaan -2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1. Teollisuusyritykset odottavat tuotannon määrän kasvavan loivasti. Tilauskanta pysyi lähestulkoon ennallaan. Sen taso on jonkin verran alle normaalin.

Rakentamisen luottamusindikaattori painui lukemaan -7, kun se lokakuussa oli -2. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -8, joten luottamus on tällä hetkellä lähellä keskimääräistä. Tilauskannan kuvataan olevan vähän normaalia matalampi.

Palvelujen luottamusindikaattori pysyi marraskuussa lähellä keskimääräistä tasoa. Uusin saldoluku on +12, kun lokakuun lukema oli +14. Indikaattori on lähellä pitkäaikaista keskiarvotasoaan +13. Palveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen hieman syksyn aikana. Myynnin määrä on kasvanut kohtalaisesti, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausina.

Vähittäiskaupan luottamus laski marraskuussa jonkin verran. Indikaattorin uusin saldoluku on -8, kun lokakuun lukema oli -2. Luottamus on tällä hetkellä hieman alle pitkäaikaisen keskiarvonsa.