Luottamusindikaattorit likimain ennallaan – pitkäaikainen keskiarvo saavutettu

27.02.2017

Yritysten luottamus talouteen pysyi helmikuussa lähes ennallaan. Kaikkien alojen luottamus on jo kuitenkin kivunnut pitkäaikaisen keskiarvon tasolle. Erityisesti rakentamisessa ja yksityisissä palveluissa suhdanteita arvioidaan varsin myönteisiksi.

Teollisuuden luottamusindikaattori laski helmikuussa aavistuksen saldolukuun +1, kun tammikuun lukema oli +2. Indikaattori on tällä hetkellä täsmälleen pitkäaikaisen keskiarvonsa tasolla.

Rakentamisen luottamus ei muuttunut helmikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku pysyi +2 pisteessä. Pitkän aikavälin keskiarvo on -8, joten luottamus on edelleen keskimääräistä vankempaa.

Palvelujen luottamusindikaattori nousi helmikuussa parilla pisteellä. Sen uusin saldoluku on +18, kun edelliskuun lukema oli +16. Palveluyritysten luottamus on jatkunut hieman pitkäaikaista keskiarvoa (+13) vahvempana.

Vähittäiskaupan luottamus parani hieman helmikuussa. Luottamusindikaattorin helmikuun saldoluku on +2, kun edelliskuun lukema oli 0. Luottamus on tällä hetkellä vähän pitkäaikaista keskiarvotasoa (-2) parempaa.