Lupajärjestelmissä seisovat miljardien investoinnit

27.06.2014

Suomen lupajärjestelmissä on käsittelyssä noin 3,6 miljardin euron arvosta investointeja, jotka voisivat luoda maahan noin 10 000 uutta työpaikkaa. Tämä käy ilmi EK:n keväällä 2014 teettämän yrityskyselyn tuloksista.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä reilulla kolmannekselle oli kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä. Tutuimpia lupakäsittelyt olivat rakennusalalla ja teollisuudessa.

Eniten kritiikkiä lupajärjestelmissä saivat muutoksenhaku ja valitusmenettely, joiden toimivuutta puolet vastaajista piti melko tai erittäin heikkona. Seuraavaksi hankalimpina vastaajat kokivat lupien viranomaiskäsittelyn sekä lupiin liittyvät selvitykset. Vastaajat kokivat näihin käytetyn ajan olevan pois yritystoiminnan kehittämisestä.

Lupakäsittely pitkittää investointien käynnistämistä

Neljänneksellä kyselyyn vastanneista yrityksistä oli meneillään investointihankkeita, jotka olivat käynnistämättä, koska niiden lupakäsittely oli kesken. Esimerkiksi ympäristölupien käsittely kestää valtion lupaviranomaisilta yleensä yli vuoden.

EK:n asiantuntija Jari Huovisen mukaan investointien käynnistäminen voi kaavoitusratkaisujen ja valitusmenettelyjen takia venyä jopa vuosilla.

– Jos yhden luvan saaminen kestää esimerkiksi kaksi vuotta, yrityksen toimintaympäristö on voinut muuttua paljonkin, Huovinen toteaa.

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitä toimenpiteitä ne kannattaisivat lupajärjestelmien tehostamiseksi. Eniten suosiota saivat toimivaltaisten viranomaisten määrän vähentäminen ja viranomaisten yhteistyön parantaminen.

Kyselyyn vastasi 28 prosenttia noin 3000:sta otokseen poimitusta EK:n jäsenyrityksestä eli yhteensä 829 yli kymmenen henkilöä työllistävää yritystä. Vastauksia analysoidessa käytettiin yrityskoon mukaan laskettuja korotettuja painokertoimia, joiden avulla tulokset yleistettiin koskemaan kaikkia yli kymmenen henkilön yrityksiä Suomessa.

Lupajärjestelmän kehittäminen: EK:n yrityskyselyn tulokset (diasetti)

Lisätiedot: Asiantuntija Jari Huovinen, p. 040 861 4582

 

Teksti: Mari Lehtonen, kuva: Charnsit Ramyarupa, 123rf.com