Metsäteollisuus matkalla biotalousmaailmaksi

19.03.2012

Metsäteollisuuden uudet innovaatiot vauhdittavat Suomessa vähähiilisen biotalouden syntyä. Metsäteollisuus tuo tähän maahan menestystä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

– Se hyödyntää taitavasti suomalaista uusiutuvaa raaka-ainetta, mikä sopii hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteluun ja biotalousajatteluun, Metsäteollisuuden puheenjohtaja, Stora Enson maajohtaja Juha Vanhainen muistuttaa EK:n uusimassa Prima-lehdessä.

Metsäteollisuuden merkitys Suomen taloudelle on edelleen keskeinen. Vuoden 2010 tilaston perusteella päällystetty paperi oli ylivoimaisesti Suomen merkittävin vientituote. Paperia lähti maailmalle 3,9 miljardin euron arvosta, kun esimerkiksi kännyköitä ja muita tietoliikenne­laitteita vietiin 2,6 miljardin euron arvosta .

– Puusta voidaan jalostaa pää- tai sivutuotteina hyvin monenlaisia hyödykkeitä, joissa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat materiaalit on korvattu. Olemme matkalla biotalousmaailmaan, vaikka emme vielä tarkasti tiedä, mitä kaikkea se tarkoittaa. Minä laitan yhtäläisyysmerkin biotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin välille.

Lisää puurakentamista

Metsäteollisuuden jäseninä on niin suuria alan jättejä kuin pieniä sahureitakin. Kiinnostavia innovaatioita syntyy laidasta laitaan. Vanhainen nostaa esiin puurakentamisen.

– Me olemme yksi puurikkaimmista maista. Onhan se sääli, kuinka vähän käytämme puuta rakentamiseen. Meillä on kuitenkin lujat perusteet uskoa käsissämme olevan raaka-aineen monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Myös pakkausmateriaalien merkitys laajenee globaalisti. Siihen vaikuttaa jo pelkästään väestönkasvun jatkuminen. Muilla teollisuudenaloilla olisi myös paljon opittavaa metsäteollisuuden energiaosaamisesta.

– Investointipäätöksiä tehtäessä yritysverotus on ratkaisevassa asemassa. Mutta myös energiaverotuksella ja muilla välillisillä veroilla on merkitystä, kun yritykset valitsevat investointikohteitaan.

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalainen metsäteollisuus tarttui haasteeseen ensimmäisenä energiaintensiivisenä toimialana julkistamalla oman tiekarttansa.

– EU:n pitäisi edetä ympäristökysymyksissä tasapuolisuutta noudattaen. Rajoitetulla alueella voimaan astuessaan rikkidirektiivi on karmea esimerkki kilpailuesteiden rakentamisesta EU:n sisälle.

Vanhaisen mukaan EU:n ei pidä säädellä itseään ulos kilpailusta, sillä ilmastotalkoot on globaali kysymys.

Lue juttu digi-Primasta