Millä tavalla yhden luukun periaatteeseen?

Poliittiset päättäjät ovat olleet yksituumaisia siitä, että yritysten investointeja pitää vauhdittaa myös ympäristöasioihin liittyvää lupabyrokratiaa purkamalla.

Elinkeinoelämän mielestä tämä onnistuu parhaiten, jos erilaisia lupamenettelyjä sovitetaan yhteen ja lupia yhdistetään. Uudistusta varten tarvitaan puitelaki.

– Elinkeinoelämän keskusliiton ehdottamassa yhden luukun mallissa yritys hakee infrarakentamiseen ja ympäristöön liittyviä lupia ja muita päätöksiä yhdellä hakemuksella, yhdeltä viranomaiselta ja saa hakemukseensa yhden päätöksen. Toimintatapa edellyttää, että viranomaiset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, tähdentää EK:n asiantuntija Satu Räsänen.

– Jotta yhden luukun periaatteeseen voidaan siirtyä, tarvitaan lukuisat menettelyt yhdistävä puitelaki. Tulevan hallituksen pitäisi ottaa se kiireellisenä asialistalleen.

Puitelailla määriteltäisiin, mitä lupia yhden luukun periaate koskee, mikä on prosessia johtava pääviranomainen ja miten yhteistyö eri viranomaisten kesken hoidetaan. Kokonaisuudesta olisi lisäksi vain yksi muutoksenhaku.

Tarvitaan myös kattava e-lupa

Yhden luukun periaate tarvitsee tuekseen myös sähköisen lupajärjestelmän. Sellainen pitäisi kehittää pikavauhtia.

– Järjestelmän tulisi kattaa lupaprosessin kaikki vaiheet, ja kaikkien luvitukseen liittyvien viranomaisten pitäisi käyttää samaa järjestelmää. Järjestelmä linkitettäisiin luonnollisesti kaikkiin tarvittaviin olemassa oleviin tietovarantoihin ja yritysten raportointeihin, Räsänen selvittää.