Miten valmistautua brexitiin?

08.10.2018

Iso-Britannia on lähdössä EU:sta 30.3.2019. Vielä on epäselvää, miten ja milloin brexitin seuraukset tulevat voimaan. Yritysten, viranomaisten ja kansalaisten on siitä huolimatta valmistauduttava muutoksiin.

Jos erosopimuksesta syntyy yhteisymmärrys syksyn 2018 aikana ja erosopimus saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, tämän jälkeen alkaa siirtymäaika, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Siirtymäaikana yritysten kannalta tilanne säilyy käytännössä nykyisenlaisena. Brexitin aiheuttamat muutokset tulisivatkin voimaan vuoden 2021 alussa.

Jos taas brexit toteutuu ilman sopimusta, niin siirtymäkauttakaan ei tule. Tällöin brexitin seuraukset tulevat voimaan jo heti eron myötä 30.3.2019.

Eroneuvottelut ovat kesken eikä vielä ole tietoa siitä, kumpi vaihtoehdoista toteutuu. Joka tapauksessa on odotettavissa, että muutosvaiheen alussa muun muassa Britannian ja EU:n välisessä kaupassa nähdään häiriöitä.

Erosopimuksen yhteydessä annetaan myös poliittinen julistus EU:n ja Ison-Britannian brexitin jälkeisestä suhteesta. Varsinaiset neuvottelut tulevasta suhteesta käynnistetään kuitenkin vasta Britannian erottua EU:sta. Tällä hetkellä Britannian hallituksen asettamat reunaehdot johtaisivat kunnianhimoiseen vapaakauppasopimukseen, joka on selkeästi kevyempi tapa järjestää kauppasuhteet kuin pysyminen EU:n sisämarkkinoilla.

Yritysten riskianalyysi

Yritysten on tehtävä riskianalyysia siitä, mitä vaikutuksia Britannian erolla on niiden toimintaan. Onko enää kannattavaa käyttää brittiläistä tavarantoimittajaa? Onko syytä kasvattaa varastoja? Ovatko Britanniassa myönnetyt luvat tai lisenssit voimassa brexitin jälkeen? Mitä vaikutuksia mahdollisilla muutoksilla on yrityksen sisäiseen työvoiman liikkuvuuteen Britannian ja EU:n välillä? Onko syytä neuvotella joitakin sopimuksia uudelleen?

Erityisen haastava tilanne on niille suomalaisyrityksille, jotka ovat toistaiseksi toimineet vain EU:n sisämarkkinoilla. Jatkossa kauppa Britannian kanssa edellyttää tietoa kaupankäynnistä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Valmistautuminen brexitiin koskee myös kansalaisia ja viranomaisia. Esimerkiksi tullilla pitää olla ajoissa riittävät resurssit, jotta Suomen ulkomaankaupan sujuvuus ei kärsi merkittävästi brexitin seurauksista.

EK on kerännyt nettisivuilleen hyötytietoa yrityksille brexitiin varautumisesta:

Yrityksille tietoa brexitistä