Monipuolinen kielitaito tukee työuraa

09.06.2015

Hallitusohjelmassa luvataan lisätä ja monipuolistaa kieltenopiskelua. Tämä on positiivista, sillä EK on jo pitkään seurannut huolestuneena kielten tarjonnan ja opiskelun yksipuolistumista perusopetuksessa ja lukiossa.

Oppilaista yli 90 prosenttia valitsee englannin ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Muiden valinnaisten ja vapaaehtoisten kielten opiskelu on vähentynyt selvästi vajaassa 10 vuodessa. Opetushallituksen mukaan noin 80 prosenttia peruskoululaisista opiskelee vain kahta pakollista kieltä ja ainoastaan joka viides oppilas opiskelee kolmea vierasta kieltä. Myös lukiossa lyhyiden kielten opiskelu ja kirjoittaminen ovat vähentyneet dramaattisesti.

Elinkeinoelämässä kielitaitotarpeet ovat kehittyneet aivan toiseen suuntaan globalisaation ja kansainvälistymisen seurauksena. Englannin kielen taito on jo perustaito, jota edellytetään yrityksissä kaikilla tehtävätasoilla. Englanti ei kuitenkaan yksin riitä. Työelämässä on kasvava tarve useamman vieraan kielen taitajille.

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettävä opetuksessa

Kielten opiskelun vähentyminen johtuu muun muassa valinnan mahdollisuuksien kaventumisesta kouluissa sekä valinnaiskielten ryhmien perustamiselle asetetuista korkeista oppilasmäärärajoista.

– Tieto- ja viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän monipuolisen kielitarjonnan mahdollistamiseksi, sanoo EK:n koulutuspolitiikan asiantuntija Satu Ågren.

– Etäopetusta järjestämällä voitaisiin tukea riittävän suurten ryhmien syntymistä.  Koulujen välinen yhteistyö on erityisen tärkeää harvinaisten kielten, kuten saksan, ranskan, venäjän ja, espanjan  opetusryhmien kokoamisessa.

Tärkeää olisi myös kehittää opetusta, jotta useampi oppilas kokisi kielten opiskelun mielekkääksi. Tarvitaan vaihtelevia oppimisen sisältöjä, toimintatapoja ja oppimisympäristöjä.

Kielten opiskelu aloitettava mahdollisimman varhain

EK pitää kannatettavana hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan toteutetaan alueellinen kokeilu vieraan kielen opiskelun aloittamisesta jo ensimmäisellä luokalla.

– Varhain aloitettu, leikinomaisesti tapahtuva kielten opiskelu on hyvä lähtökohta vahvan kielitaidon kehittymiselle, toteaa Ågren.

Tänä päivänä vain noin 7 prosenttia aloittaa A1-kielen eli ensimmäisen pakollisen vieraan kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla.

Kuva: TAT