Nuorten oppimismahdollisuuksia työpaikalla lisätään

19.03.2013

Alle 25-vuotiaiden nuorten siirtymiseksi ammatillisesta koulutuksesta työelämään etsitään uusia keinoja koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistämisestä. Oppisopimuskoulutukseen ehdotetaan ei-työsopimussuhteista ennakkojaksoa.

Hallitus päätti puoliväliriihessään 28.2.2013, että nuorten työssä oppimista tuetaan oppisopimuskoulutusta laajentamalla. Lisäksi kehysriiheen selvitetään mahdollisuudet luoda nykyisen oppisopimuskoulutuksen rinnalle nuorille suunnattu joustavampi koulutusta ja työtä yhdistävä malli. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä jätti asiaa koskevat ehdotuksensa 15.3.2013.

Joustavia koulutusmalleja käyttöön

Työryhmä ehdottaa määräaikaisia rahoitusratkaisuja, joiden avulla nuorten oppisopimuskoulutusta voitaisiin lisätä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehittää kokonaisuutena. Samanaikaisesti on tarpeen käynnistää ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaistarkastelu ja uudistaminen. Työryhmän ehdotukset liittyvät seuraaviin toimiin:

1) tutkinnon osaan tähtäävän tuetun oppisopimuksen kehittäminen
2) oppisopimuksen ei-työsopimussuhteinen ennakkojakso
3) joustava siirtyminen oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen
4) ei-työsopimussuhteisen työssäoppimisen toteutustapojen monipuolistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen vahvistaminen
5) työpaikkaohjaajien koulutus

–  Nuorten ja yritysten kannalta erittäin tärkeää on, että työpaikalla tapahtuva oppiminen ei ole koulutuksen järjestäjille säästökeino. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa tarvitaan opettajaa erityisesti pk-yritysten tukena, toteaa koulutusasiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

– Joustavien ratkaisujen, esimerkiksi oppilaitosmuotoisesta ammatillisen koulutuksesta oppisopimukseen siirtyminen, tulee lähteä aina yrityksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Kynnystä oppisopimukseen voidaan sekä nuoren että yrityksen osalta madaltaa ei-työsopimussuhteisen ennakkojakson avulla. Ennakkojakso on mahdollista toteuttaa eri tavoin, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen kuuluvana työssäoppimisjaksona tai TE-palvelujen kautta, jatkaa Hannula.

Ehdotusten tavoitteena on työssäoppimispaikkojen lisääminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ohjauksen vahvistaminen. Työryhmän ehdotusten kustannusvaikutukset ovat 32,2 miljoonaa euroa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt jättivät lokakuussa 2012 ehdotuksensa koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisestä kokonaisuutena. Ehdotusten keskeinen sisältö ja keskusjärjestöjen ehdotukset nuorten työllisyyden edistämisestä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoja on monia

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on tällä hetkellä jokaisessa kolmivuotisessa tutkinnossa ei-työsopimussuhteista työssäoppimista noin puoli vuotta. Opiskelu työpaikalla kuuluu osaksi opiskelijan opintoja ja se on tavoitteellista ja ohjattua. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat työssäoppimisesta kirjallisella sopimuksella.

– Työssäoppimiseen tarvitaan uudenlaisia toteutustapoja, esimerkiksi opiskelija voisi opiskella osan viikosta oppilaitoksessa ja osan työpaikalla, jatkaa Hannula.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri muotoja esitellään Elinikäisen oppimisen neuvoston verkkopalvelussa

Lisätietoja:  asiantuntija Mirja Hannula, p. 040 500 2506