Suomessa opiskelevat ulkomaiset nuoret tarvitsevat työkokemusta ja yritykset heitä

19.02.2019

EK auttaa yrityksiä löytämään osaavia työntekijöitä ja suosittaa yrityksiä ottamaan kansainvälisiä opiskelijoita töihin. Suomessa opiskelee tällä hetkellä yli 20 000 ulkomaalaista. Moni heistä haluaisi jäädä tänne valmistuttuaan, mutta työllistyminen tutkinnon aikana ja sen jälkeen on vaikeaa. Sen sijaan, että he suoritettuaan tutkinnon lähtevät pois, meidän pitäisi houkutella heidät jäämään. Siihen paras keino on työkokemusten tarjoaminen jo opintojen alkuvaiheessa.

Meillä on tällä hetkellä joka puolella Suomea ja kaikilla toimialoilla osaajapula. EK esittää hallitusohjelmaan, että Suomeen pitää saada 20 000 – 35 000 uutta ulkomaista osaajaa seuraavan neljän vuoden aikana. Vuosittain Suomessa aloittaa noin 3000 opiskelijaa, joista 2000 lähtee pois tutkinnon suoritettuaan ja vain 1000 jää. Puolet heistä on yliopistoista ja puolet ammattikorkeakouluista. Ainakin nämä kaikki pitäisi saada jäämään, jotta voisimme varmistaa, että suomalaiset yritykset pystyvät kasvamaan ja kansainvälistymään.

Kyselyjemme mukaan yritykset ovat vahvasti sitä mieltä, että suurin kasvun ja menestymisen este on puute osaavasta henkilökunnasta. Kansainvälisillä osaajilla on merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa, kansainvälistymisessä ja kasvussa.

Suomalaisille yrityksille kieli on usein kynnyskysymys kasvun ja kansainvälistymisen kannalta. Luonnollinen tapa rohkaista omaa henkilökuntaa käyttämään englantia ja kehittämään kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia maailmalla on palkata suomenkieleltään vajavaisia, englanninkielisiä opiskelijoita. Se on myös tehokas keino tarjota suomenkielen osaamista palkatulle ulkomaalaiselle omassa työyhteisössä. Silloin he kotoutuvat paremmin Suomeen ja myöskin jäävät helpommin tuottavaksi osaksi yhteiskuntaa.

Englanninkielen lisäksi myös muut kielet ovat tärkeitä kasvun kannalta. Erityisesti kun yritykset miettivät, mihin päin maailmaa niillä on tahtoa suunnata vientiä tai palveluita, voi sillanrakentajiksi valita sen alueen vieraskielisiä nuoria. Ja kun he ovat koulutettuja osaajia, niin heistä on todellakin hyötyä yritykselle. Ensimmäisen ulkomaalaisen palkkaaminen on aina rohkea askel ja sen opetteleminen, että mitä se tarkoittaa työyhteisössä. Nämä nuoret tuovat usein uusia ideoita ja erilaisten kulttuurien tuntemista. Sen vuoksi varsinkin ennakkoluulottomat startup-yritykset heitä ahkerasti palkkaavat.

Yleensä ensimmäinen työpaikka on ratkaiseva siinä, mihin opiskelija sitoutuu ja mille alalle tähtää, vaikkakin työuran aikana uudet alat aukeaisivat. Nyt kun yritykset kilpailevat työvoimasta, niin ensimmäisen työpaikan hakijaan kannattaa suhtautua erityisen vastuullisesti.

Accelerate Helsinki -hanke ja Vastuullinen kesäduuni -kampanja
auttavat yrityksiä ja nuoria löytämään toisensa

EK on mukana kahdessa erinomaisessa hankkeessa, joiden kautta työnantaja voi hakea ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita kesätyöhön.

Pääkaupunkiseudulla on meneillään  Accelerate Helsinki -hanke, jossa kaupunki, korkeakoulut ja elinkeinojärjestöt yrittävät yhdistää jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijat ja yritykset. Ulkomaiset nuoret suorittavat todella nopeasti tutkintonsa ja heille pitäisi jo opiskelujen alkuvaiheessa kyetä tarjoamaan työkokemuksia, jotta he kotoutuisivat ja jäisivät Suomeen.

Toinen, jo useamman vuoden menestyksekkäästi toimiva kampanja on Vastuullinen kesäduuni, jossa EK:n on yksi pääyhteistyökumppaneista.