Nuorten oppisopimuksen ja työssäoppimisen uudistaminen etenee

Nuorten siirtymistä työelämään tuetaan uusilla, työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleilla. Niitä ovat esimerkiksi tutkinnon osaan tähtäävä tuettu oppisopimus, oppisopimuksen ei-työsopimussuhteinen ennakkojakso ja ns. 2+1 -malli.

EK:n mukaan työpaikkaohjaajien koulutus ja opettajien jalkautuminen työpaikoille ovat edellytyksiä sille, että nuorten työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu.

Uusi ohjelma käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut koulutuksen järjestäjille 20,6 miljoonaa euroa valtionavustuksia vuosille 2014–15. Varat suunnataan oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseen.

Käynnistyvän ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus. Esimerkiksi kahden vuoden opiskelun jälkeen solmitaan vuoden oppisopimus (ns. 2+1 malli).

Ohjelma pyrkii myös edistämään nuorille suunnattuja, koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. Kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Ohjelma on osa hallituksen nuorisotakuuta.

EK: Toimialakohtaisia malleja tarvitaan

Toimenpideohjelmassa rahoitetaan kokeiluja sekä työsuhteeseen perustuvan oppisopimuksen lisäämiseksi että ei-työsopimussuhteessa tapahtuvan työssäoppimisen kehittämiseksi.

Työssäoppimisjaksot kuuluvat jokaisen ammatillisen opiskelijan opintoihin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa nuoren ammattitaidon kehittymistä ja ammatillisen perustutkinnon suorittamista.

– Koska toimialat ovat erilaisia, nyt käynnistyvissä hankkeissa pitää etsiä ennakkoluulottomasti toimialalähtöisiä malleja koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistämiseksi, koulutuspolitiikan asiantuntija Mirja Hannula EK:sta sanoo.

– Olen tyytyväinen, että asiassa päästään vihdoin eteenpäin, Hannula iloitsee.

Uudistuksen valmistelu käynnistyi työmarkkinakeskusjärjestöjen aloitteesta. Järjestöt luovuttivat ehdotuksensa opetusministeri Jukka Gustafssonille ja työministeri Lauri Ihalaiselle lokakuussa 2012.


Lue lisää työmarkkinakeskusjärjestöj
en ehdotuksista EK:n nettiuutisista:

Keskusjärjestöiltä uusia keinoja nuorten saamiseksi työelämään

Nuorten työllistämiseen ratkaisuja toimialojen lähtökohdista

Katso myös:

Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelma: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

www.tyossaoppimaan.fi

 

Lue myös Mirja Hannulan blogikirjoitus Ammattikoulutus luo oikeaa asennetta