Omavastuu lomalla sairastamisesta takaisin

Hallitus esittää omavastuun osittaista palauttamista vuosilomalla sairastavalle. Esitykset parantavat yksityisten yritysten kilpailukykyä yli 150 miljoonalla eurolla. Tässä taloudellisessa tilanteessa uudistus antaa suomalaisille yrityksille elinvoimaa, Elinkeinoelämän lakiasiainjohtajan Markus Äimälä toteaa.

Vuosilomalaista poistettiin pari vuotta sitten EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön vedoten työntekijän omavastuu lomalla sairastaessa.

– Tämä tarkoitti sitä, että työntekijällä on oikeus siirtää kaikki ne vuosilomapäivät, jolloin hän on lomalla työkyvytön. Nyt hallitus esittää, että omavastuu osittain palautettaisiin. Jatkossa ensimmäisen viikon työntekijä sairastaa tavallaan omaan piikkiinsä, koska työntekijällä on oikeus siirtää vain kuusi vuosilomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Lainmuutoksesta koituvien pitkän aikavälin säästöjen arvioidaan olevan yksityisen sektorin työnantajille yhteensä 160–190 miljoona euroa, Äimälä kertoo.

Hallitus esittää myös rajoitusta perhevapaiden ajalta kertyvään lomaoikeuteen. Uudessa säännöstössä äitiys- tai isyysvapaan ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomaoikeutta kertyy enintään kuudelta kuukaudelta. Nykyään vuosilomaa ansaitaan koko vapaan ajalta. Työnantajallakin olisi jatkossa oikeus korvauksiin vain tältä lakisääteiseltä ajalta.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016 eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

– EK pitää molempia uudistusesityksiä kannatettavina, vaikkakin niiden toteuttamistapoihin jää vielä parantamisen varaa. Yritysten kannalta uudistus tuo lisämahdollisuuksia palkata uusia työntekijöitä, Äimälä sanoo.